Intro

Met het oog op morgen

De Klerk Waterbouw en De Klerk Staalconstructie werken hard aan de toekomst door innovatief inspelen op veranderende vragen uit de markt. Transparantie en duurzaamheid zijn daarbij belangrijke sleutelwoorden. Een nieuwe tijdgeest dient zich hiermee aan.
Daaraan een bijdrage te mogen leveren maakt ons enthousiast.

Historie

Historie

Al in 1887 werden rijs- en zinkwerken uitgevoerd in het Scheur (Zuid-Hollandse Rijndelta). Niet veel later zien we de Klerk opduiken met werken voor de afsluiting van de Zuiderzee en de drooglegging van de IJsselmeerpolders en later na de watersnoodramp de Deltawerken. Het water werd als leidraad doorgetrokken naar het land met de komst van het staalconstructiebedrijf in 2003. Zo zien we een onderneming die haar basis heeft doorgevoerd in een grote diversiteit.

Certificering

We doen het al zo lang

Dat onze bedrijven volledig zijn gecertificeerd is voor ons het formele bewijs van de hoge kwaliteitseisen die we onszelf opleggen.

De Klerk Werkendam is in het bezit van diverse certificeringen conform
ISO 9001, VCA**, ISO 14001,
CO2-prestatieladder, FSC®, BRL SIKB 7000: 7001 & 7003, NIWO-VIHB, NEN-EN 1090, EN-ISO 3834 en kwalificatie voor lassen van hogesterkte staal S690.

Engineering

Engineering

De Klerk is meer dan een water-bouwer.
Wij zijn op de eerste plaats ook denkers.
Creatieve engineers die binnen de aangegeven kaders van het projectplan (detail) ontwerpen voorzien van dimensies en hoeveelheden. Maar wij blijven niet zitten achter ons beeldscherm. Wij voeren uit wat we hebben bedacht en ontworpen.
Onze ontwerpers staan in direct contact met de werkvloer. De Klerk levert haar opdrachtgevers immers een totaaloplossing.

Visie & Duurzaamheid

Visie & Duurzaamheid

Een nieuwe tijdgeest dient zich aan. Daarom werken wij de laatste jaren hard aan CO2-
reductie. Die gedachte is leading bij de vervanging van ons wagenpark en materieel.
Bovendien zien wij daar op toe door vaak ‘ buitenaf’ te verblijven in plaats van nodeloze
kilometers te reizen. Tot slot verantwoorden wij het criterium ‘ duurzaamheid’ in onze
werkplannen en werken wij bij voorkeur met leveranciers die net als wij meedenken met
het milieu.

CO2-prestatieladder

CO2-prestatieladder

Het terugdringen van CO2-uitstoot leeft meer dan ooit. De Klerk is zich bewust van het feit dat het energieverbruik gereduceerd moet worden. Via haar website communiceert De Klerk haar energiebeleid, reductiedoelstellingen, maatregelen en initiatieven om de CO2-emissie te verlagen.
De vereiste documenten in het kader van de CO2-prestatieladder zijn middels onderstaande link beschikbaar.

Vacatures

De mensen maken het verschil

Werken bij De Klerk betekent werken bij een organisatie die goed werkgeverschap hoog in het vaandel heeft staan. De business waarin wij opereren is en blijft immers mensenwerk.

Wij zijn per direct op zoek naar een:

Documenten certificeringen

Documenten certificeringen

ISO 9001
Hét managementsysteem voor de beheersing van de kwaliteit van onze organisatie. Goede procesbeheersing en continue verbetering zijn de pijlers van dit systeem. Met als doel de productkwaliteit en klanttevredenheid op een hoog niveau te houden.

Certificaat De Klerk Waterbouw
Certificaat De Klerk Staalconstructie

VCA**
De mensen maken het verschil. Onze business blijft mensenwerk. Veiligheid, gezondheid en milieu zijn dus zeer belangrijk. Daarom is De Klerk volledig gecertificeerd.

Certificaat De Klerk Waterbouw
Certificaat De Klerk Staalconstructie

ISO 14001
Vanuit ons motto "Met het oog op morgen" is milieuzorg uiteraard een belangrijk onderdeel binnen onze bedrijfsvoering. Conform de ISO14001-norm hebben we de milieurisico's van onze bedrijfsprocessen in kaart gebracht en zijn er concrete acties genomen om deze milieurisico's te beheersen en te verminderen.

Certificaat De Klerk

CO2-prestatieladder
De Klerk heeft haar CO2-prestaties inzichtelijk gemaakt en beoordeelt deze aan de hand van de CO2-prestatieladder. Door Bureau Veritas is het bereikte niveau vastgesteld, het bijbehorende "CO2-bewust Certificaat Niveau 5" is hierbij uitgereikt op 25 april 2013.

Certificaat De Klerk

FSC®
De Klerk Waterbouw is in het bezit van het FSC® certificaat. Dit certificaat garandeert de duurzame oorsprong van producten. Niet alleen het bos van oorsprong wordt gecontroleerd, maar ook de hele handelsketen. Diverse houtsoorten worden geleverd en verwerkt met het FSC® keurmerk. De FSC®-claims FSC® 100%, FSC® Mix Credit, FSC® Mix 70% en/ of FSC® Recycled 100% liggen binnen de mogelijkheden.

Certificaat De Klerk Waterbouw

BRL SIKB 7000 Protocol 7001 & 7003
Bij het uitvoeren van landbodem- en waterbodemsaneringen kan dit door De Klerk Waterbouw onder het BRL SIKB 7000 certificaat. Goede afspraken, borging van risico’s en afspraken aantoonbaar naleven zijn dan geborgd. De opdrachtgever mag er dan vanuit gaan dat de sanering op correcte manier is uitgevoerd.

Certificaat BRL SIKB 7000

NIWO-VIHB
Voor bedrijven die zich in Nederland bezighouden met het vervoeren, inzamelen, handelen en/of bemiddelen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen is vermelding op de landelijke VIHB-lijst verplicht. De Klerk staat hierop ook vermeld.

Certificaat/Erkenning

CE
Vanaf 1 juli 2014 vallen alle constructiedelen met lastdragende eigenschappen onder de NEN-EN 1090. Deze constructiedelen moeten worden voorzien van een CE-markering. Om een CE-conformiteitsverklaring te mogen verstrekken moet een bedrijf door een onafhankelijke instantie worden gekeurd en gecertificeerd. De Klerk Staalconstructie bevoegd een CE-conformiteitsverklaring af te geven. Dit tot en met EXC 4.

Certificaat CE De Klerk Staalconstructie

EN-ISO 3834-2
De Klerk Staalconstructie is EN-ISO 3834-2 gecertificeerd. Dit is de meest uitgebreide certificering van het kwaliteitsborgingssysteem voor het smeltlassen van metalen. Door de meest uitgebreide certificering is De Klerk Staalconstructie de geschikte toeleverancier voor offshore laswerkzaamheden en laswerk in andere kritische sectoren.

Certificaat EN-ISO 3834-2

Hogesterkte staal S690
De staalkwaliteit die veel wordt toegepast in offshore constructies is S690. Zeer belangrijk bij het maken van een goede lasconstructie is de vaardigheid van de lassers. Het volgen van de lasprocedures moet zeer gedisciplineerd worden gevolgd. Temperatuurbeheersing is essentieel in het proces. De Klerk Staalconstructie beschikt over diverse lassers die gekwalificeerd zijn voor het uitvoeren van deze werkzaamheden.


Alle bestanden:

design | Lagrouw Strategische communicatie