Intro

Met het oog op morgen

De Klerk Waterbouw en De Klerk Staalconstructie werken hard aan de toekomst door innovatief inspelen op veranderende vragen uit de markt. Transparantie en duurzaamheid zijn daarbij belangrijke sleutelwoorden. Een nieuwe tijdgeest dient zich hiermee aan.
Daaraan een bijdrage te mogen leveren maakt ons enthousiast.

Historie

Historie

Al in 1887 werden rijs- en zinkwerken uitgevoerd in het Scheur (Zuid-Hollandse Rijndelta). Niet veel later zien we de Klerk opduiken met werken voor de afsluiting van de Zuiderzee en de drooglegging van de IJsselmeerpolders en later na de watersnoodramp de Deltawerken. Het water werd als leidraad doorgetrokken naar het land met de komst van het staalconstructiebedrijf in 2003. Zo zien we een onderneming die haar basis heeft doorgevoerd in een grote diversiteit.

Certificering

We doen het al zo lang

Dat onze bedrijven volledig zijn gecertificeerd is voor ons het formele bewijs van de hoge kwaliteitseisen die we onszelf opleggen.

De Klerk Werkendam is in het bezit van diverse certificeringen conform
ISO 9001, VCA**, ISO 14001,
CO2-prestatieladder, FSC®, BRL SIKB 7000: 7001 & 7003, NIWO-VIHB, NEN-EN 1090, EN-ISO 3834 en kwalificatie voor lassen van hogesterkte staal S690.

Engineering

Engineering

De Klerk is meer dan een water-bouwer.
Wij zijn op de eerste plaats ook denkers.
Creatieve engineers die binnen de aangegeven kaders van het projectplan (detail) ontwerpen voorzien van dimensies en hoeveelheden. Maar wij blijven niet zitten achter ons beeldscherm. Wij voeren uit wat we hebben bedacht en ontworpen.
Onze ontwerpers staan in direct contact met de werkvloer. De Klerk levert haar opdrachtgevers immers een totaaloplossing.

Visie & Duurzaamheid

Visie & Duurzaamheid

Een nieuwe tijdgeest dient zich aan. Daarom werken wij de laatste jaren hard aan CO2-
reductie. Die gedachte is leading bij de vervanging van ons wagenpark en materieel.
Bovendien zien wij daar op toe door vaak ‘ buitenaf’ te verblijven in plaats van nodeloze
kilometers te reizen. Tot slot verantwoorden wij het criterium ‘ duurzaamheid’ in onze
werkplannen en werken wij bij voorkeur met leveranciers die net als wij meedenken met
het milieu.

CO2-prestatieladder

CO2-prestatieladder

Het terugdringen van CO2-uitstoot leeft meer dan ooit. De Klerk is zich bewust van het feit dat het energieverbruik gereduceerd moet worden. Via haar website communiceert De Klerk haar energiebeleid, reductiedoelstellingen, maatregelen en initiatieven om de CO2-emissie te verlagen.
De vereiste documenten in het kader van de CO2-prestatieladder zijn middels onderstaande link beschikbaar.

Vacatures

De mensen maken het verschil

Werken bij De Klerk betekent werken bij een organisatie die goed werkgeverschap hoog in het vaandel heeft staan. De business waarin wij opereren is en blijft immers mensenwerk.

Wij zijn per direct op zoek naar een:

1e paal kade UWT >> meer

1e paal kade UWT

Voor de nieuwe kade aan de Rotterdamse Johan Frisohaven is op maandag 2 februari de eerste paal geslagen. Het UWT containercentrum gaat de kade gebruiken ter vervanging van één van de huidige kades aan de 1e Eemhaven.

De kademuur wordt door De Klerk Waterbouw gebouwd in opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam. Naar verwachting wordt het werk eind september opgeleverd.

De kade krijgt een lengte van 165 meter en een diepgang van aanvankelijk zeven meter en uiteindelijk circa tien meter. De kade is vooral bedoeld voor de overslag van lege containers, maar is ook geschikt voor volle containers. Hierdoor kan UWT de groeiende ‘modal shift’ van truck naar binnenvaart goed accommoderen. De verwachting is, dat uiteindelijk circa 40% van alle lege containerbewegingen via de binnenvaart gaat. De nieuwe kade biedt ook meer mogelijkheden om volle en lege containers te combineren. Dit is met name van belang voor binnenvaart van en naar de Maasvlakte.

De uitbreiding van de capaciteit biedt de rederijen en leasemaatschappijen, als klanten van UWT, meer mogelijkheden om lege containers dichter bij de afladers beschikbaar te houden. Dit levert uiteindelijk besparingen op in wegkilometers, milieubelasting, tijd en geld.

img_6210 img_6211 img_6217
design | Lagrouw Strategische communicatie