Intro

Met het oog op morgen

De Klerk Waterbouw en De Klerk Staalconstructie werken hard aan de toekomst door innovatief inspelen op veranderende vragen uit de markt. Transparantie en duurzaamheid zijn daarbij belangrijke sleutelwoorden. Een nieuwe tijdgeest dient zich hiermee aan.
Daaraan een bijdrage te mogen leveren maakt ons enthousiast.

Historie

Historie

Al in 1887 werden rijs- en zinkwerken uitgevoerd in het Scheur (Zuid-Hollandse Rijndelta). Niet veel later zien we de Klerk opduiken met werken voor de afsluiting van de Zuiderzee en de drooglegging van de IJsselmeerpolders en later na de watersnoodramp de Deltawerken. Het water werd als leidraad doorgetrokken naar het land met de komst van het staalconstructiebedrijf in 2003. Zo zien we een onderneming die haar basis heeft doorgevoerd in een grote diversiteit.

Certificering

We doen het al zo lang

Dat onze bedrijven volledig zijn gecertificeerd is voor ons het formele bewijs van de hoge kwaliteitseisen die we onszelf opleggen.

De Klerk Werkendam is in het bezit van diverse certificeringen conform
ISO 9001, VCA**, ISO 14001,
CO2-prestatieladder, FSC®, BRL SIKB 7000: 7001 & 7003, NIWO-VIHB, NEN-EN 1090, EN-ISO 3834 en kwalificatie voor lassen van hogesterkte staal S690.

Engineering

Engineering

De Klerk is meer dan een water-bouwer.
Wij zijn op de eerste plaats ook denkers.
Creatieve engineers die binnen de aangegeven kaders van het projectplan (detail) ontwerpen voorzien van dimensies en hoeveelheden. Maar wij blijven niet zitten achter ons beeldscherm. Wij voeren uit wat we hebben bedacht en ontworpen.
Onze ontwerpers staan in direct contact met de werkvloer. De Klerk levert haar opdrachtgevers immers een totaaloplossing.

Visie & Duurzaamheid

Visie & Duurzaamheid

Een nieuwe tijdgeest dient zich aan. Daarom werken wij de laatste jaren hard aan CO2-
reductie. Die gedachte is leading bij de vervanging van ons wagenpark en materieel.
Bovendien zien wij daar op toe door vaak ‘ buitenaf’ te verblijven in plaats van nodeloze
kilometers te reizen. Tot slot verantwoorden wij het criterium ‘ duurzaamheid’ in onze
werkplannen en werken wij bij voorkeur met leveranciers die net als wij meedenken met
het milieu.

CO2-prestatieladder

CO2-prestatieladder

Het terugdringen van CO2-uitstoot leeft meer dan ooit. De Klerk is zich bewust van het feit dat het energieverbruik gereduceerd moet worden. Via haar website communiceert De Klerk haar energiebeleid, reductiedoelstellingen, maatregelen en initiatieven om de CO2-emissie te verlagen.
De vereiste documenten in het kader van de CO2-prestatieladder zijn middels onderstaande link beschikbaar.

Vacatures

De mensen maken het verschil

Werken bij De Klerk betekent werken bij een organisatie die goed werkgeverschap hoog in het vaandel heeft staan. De business waarin wij opereren is en blijft immers mensenwerk.

Wij zijn per direct op zoek naar een:

Bewuste Bouwers >> meer

Bewuste Bouwers

Het project landaanwinning en kadeconstructie UWT in de Prins Johan Friso haven is de aanleiding voor De Klerk geweest om zich te verdiepen in Bewuste Bouwers. Havenbedrijf Rotterdam stelt de eis dat het project volgens de gedragscode van Bewuste Bouwers wordt uitgevoerd. Wij als De Klerk zien de meerwaarde van het concept ook voor andere projecten en hebben er daarom voor gekozen om niet alleen het project aan te melden, maar ons als concerndeelnemer aan te melden.

De missie van Bewuste Bouwers is het verbeteren van het imago van de bouw. Het instrument dat hiervoor wordt ingezet is de gedragscode. Een beter imago begint bij de bouwplaats. Bij het bouwhek houdt de wereld niet op, maar begint hij juist. Oftewel gedraag je als bouwer als een goede buur. Hierdoor ontstaat een positief beeld van specifieke bouwplaats, de bouwer en de opdrachtgever. Hoe meer bouwplaatsen bewust bouwen, hoe beter het imago van de bouwbranche.

Deelnemende bouwplaatsen commiteren zich aan de vijf pijlers van de gedragscode: bewust, veilig, milieu, verzorgd en sociaal. De inhoud van de gedragscode richt zich op de dagelijkse praktijk op de bouwplaats. Van timmerman tot directie, heel het team draagt bij aan bewust bouwen.

Bewuste Bouwers werkt met een positief en flexibel systeem. Na aanmelding ontvangt de bouwplaats een certificaat. Het handboek en normkaarten van de pijlers vormen de kaders, binnen deze kaders heeft de bouwer ruimte om invulling te geven aan de gedragscode. Vervolgens toetst Bewuste Bouwers hoe op de bouwplaats invulling wordt gegeven van de gedragscode.

www.bewustebouwers.nl

bewustebouwers
design | Lagrouw Strategische communicatie