Intro

Met het oog op morgen

De Klerk Waterbouw en De Klerk Staalconstructie werken hard aan de toekomst door innovatief inspelen op veranderende vragen uit de markt. Transparantie en duurzaamheid zijn daarbij belangrijke sleutelwoorden. Een nieuwe tijdgeest dient zich hiermee aan.
Daaraan een bijdrage te mogen leveren maakt ons enthousiast.

Historie

Historie

Al in 1887 werden rijs- en zinkwerken uitgevoerd in het Scheur (Zuid-Hollandse Rijndelta). Niet veel later zien we de Klerk opduiken met werken voor de afsluiting van de Zuiderzee en de drooglegging van de IJsselmeerpolders en later na de watersnoodramp de Deltawerken. Het water werd als leidraad doorgetrokken naar het land met de komst van het staalconstructiebedrijf in 2003. Zo zien we een onderneming die haar basis heeft doorgevoerd in een grote diversiteit.

Certificering

We doen het al zo lang

Dat onze bedrijven volledig zijn gecertificeerd is voor ons het formele bewijs van de hoge kwaliteitseisen die we onszelf opleggen.

De Klerk Werkendam is in het bezit van diverse certificeringen conform
ISO 9001, VCA**, ISO 14001,
CO2-prestatieladder, FSC®, BRL SIKB 7000: 7001 & 7003, NIWO-VIHB, NEN-EN 1090, EN-ISO 3834 en kwalificatie voor lassen van hogesterkte staal S690.

Engineering

Engineering

De Klerk is meer dan een water-bouwer.
Wij zijn op de eerste plaats ook denkers.
Creatieve engineers die binnen de aangegeven kaders van het projectplan (detail) ontwerpen voorzien van dimensies en hoeveelheden. Maar wij blijven niet zitten achter ons beeldscherm. Wij voeren uit wat we hebben bedacht en ontworpen.
Onze ontwerpers staan in direct contact met de werkvloer. De Klerk levert haar opdrachtgevers immers een totaaloplossing.

Visie & Duurzaamheid

Visie & Duurzaamheid

Een nieuwe tijdgeest dient zich aan. Daarom werken wij de laatste jaren hard aan CO2-
reductie. Die gedachte is leading bij de vervanging van ons wagenpark en materieel.
Bovendien zien wij daar op toe door vaak ‘ buitenaf’ te verblijven in plaats van nodeloze
kilometers te reizen. Tot slot verantwoorden wij het criterium ‘ duurzaamheid’ in onze
werkplannen en werken wij bij voorkeur met leveranciers die net als wij meedenken met
het milieu.

CO2-prestatieladder

CO2-prestatieladder

Het terugdringen van CO2-uitstoot leeft meer dan ooit. De Klerk is zich bewust van het feit dat het energieverbruik gereduceerd moet worden. Via haar website communiceert De Klerk haar energiebeleid, reductiedoelstellingen, maatregelen en initiatieven om de CO2-emissie te verlagen.
De vereiste documenten in het kader van de CO2-prestatieladder zijn middels onderstaande link beschikbaar.

Vacatures

De mensen maken het verschil

Werken bij De Klerk betekent werken bij een organisatie die goed werkgeverschap hoog in het vaandel heeft staan. De business waarin wij opereren is en blijft immers mensenwerk.

Wij zijn per direct op zoek naar een:

CO2-ladder nieuws >> meer

CO2-ladder nieuws

In een jaar tijd is De Klerk de CO2-prestatieladder opgeklommen van niveau 3 naar niveau 5, de hoogste trede van de ladder. Gevolg van deze certificering is dat diverse projecten met een gunningsvoordeel zijn aangenomen. Op een project heeft dit zelfs geleid tot een besparing van ca. 575 ton CO2-uitstoot.

Om niveau 5 te behalen is niet alleen gekeken naar de eigen activiteiten maar zijn ook de andere schakels in de keten zoals leveranciers, onderaannemers en opdrachtgevers betrokken. Dit is gedaan door het maken van 2 ketenanalyses en het opvragen van Carbon Footprints bij de A-leveranciers.

De halfjaarlijkse gegevens over de Carbon Footprint, voortgang van de reductiedoelstellingen kunt u hier vinden.

Gevolg van onze certificering CO2-prestatieladder is dat diverse projecten met een gunningsvoordeel zijn aangenomen. Op deze projecten worden specifieke acties ondernomen om de CO2-uitstoot op te reduceren.

Een voorbeeld hiervan is de cursus Het Nieuwe Draaien. Deze is gevolgd door machinisten en uitvoerend personeel. De cursus geeft handvaten hoe bouwmachines efficiënter ingezet en bediend kunnen worden waardoor energie kan worden bespaard. Een praktische cursus die de bewustwording bij de deelnemers heeft vergroot.

Hergebruik van vrijkomende materialen is binnen de projecten ook een speerpunt om CO2-uitstoot te besparen. In de voorbereiding wordt een inventarisatie gemaakt van de mogelijkheden tot hergebruik van materialen in het werk. Een voorbeeld is het verwerken van vrijkomende betonproducten in het werk als gebroken puin. In dit project heeft dit geleid tot een besparing van ca. 575 ton CO2-uitstoot.

canstockphoto3109850
design | Lagrouw Strategische communicatie