Intro

Met het oog op morgen

De Klerk Waterbouw en De Klerk Staalconstructie werken hard aan de toekomst door innovatief inspelen op veranderende vragen uit de markt. Transparantie en duurzaamheid zijn daarbij belangrijke sleutelwoorden. Een nieuwe tijdgeest dient zich hiermee aan.
Daaraan een bijdrage te mogen leveren maakt ons enthousiast.

Historie

Historie

Al in 1887 werden rijs- en zinkwerken uitgevoerd in het Scheur (Zuid-Hollandse Rijndelta). Niet veel later zien we de Klerk opduiken met werken voor de afsluiting van de Zuiderzee en de drooglegging van de IJsselmeerpolders en later na de watersnoodramp de Deltawerken. Het water werd als leidraad doorgetrokken naar het land met de komst van het staalconstructiebedrijf in 2003. Zo zien we een onderneming die haar basis heeft doorgevoerd in een grote diversiteit.

Certificering

We doen het al zo lang

Dat onze bedrijven volledig zijn gecertificeerd is voor ons het formele bewijs van de hoge kwaliteitseisen die we onszelf opleggen.

De Klerk Werkendam is in het bezit van diverse certificeringen conform
ISO 9001, VCA**, ISO 14001,
CO2-prestatieladder, FSC®, BRL SIKB 7000: 7001 & 7003, NIWO-VIHB, NEN-EN 1090, EN-ISO 3834 en kwalificatie voor lassen van hogesterkte staal S690.

Engineering

Engineering

De Klerk is meer dan een water-bouwer.
Wij zijn op de eerste plaats ook denkers.
Creatieve engineers die binnen de aangegeven kaders van het projectplan (detail) ontwerpen voorzien van dimensies en hoeveelheden. Maar wij blijven niet zitten achter ons beeldscherm. Wij voeren uit wat we hebben bedacht en ontworpen.
Onze ontwerpers staan in direct contact met de werkvloer. De Klerk levert haar opdrachtgevers immers een totaaloplossing.

Visie & Duurzaamheid

Visie & Duurzaamheid

Een nieuwe tijdgeest dient zich aan. Daarom werken wij de laatste jaren hard aan CO2-
reductie. Die gedachte is leading bij de vervanging van ons wagenpark en materieel.
Bovendien zien wij daar op toe door vaak ‘ buitenaf’ te verblijven in plaats van nodeloze
kilometers te reizen. Tot slot verantwoorden wij het criterium ‘ duurzaamheid’ in onze
werkplannen en werken wij bij voorkeur met leveranciers die net als wij meedenken met
het milieu.

CO2-prestatieladder

CO2-prestatieladder

Het terugdringen van CO2-uitstoot leeft meer dan ooit. De Klerk is zich bewust van het feit dat het energieverbruik gereduceerd moet worden. Via haar website communiceert De Klerk haar energiebeleid, reductiedoelstellingen, maatregelen en initiatieven om de CO2-emissie te verlagen.
De vereiste documenten in het kader van de CO2-prestatieladder zijn middels onderstaande link beschikbaar.

Vacatures

De mensen maken het verschil

Werken bij De Klerk betekent werken bij een organisatie die goed werkgeverschap hoog in het vaandel heeft staan. De business waarin wij opereren is en blijft immers mensenwerk.

Wij zijn per direct op zoek naar een:

CO2-prestatieladder >> meer

CO2-prestatieladder

Sinds maart 2012 is De Klerk gecertificeerd volgens CO2-prestatieladder niveau 3.

In de korte periode dat we met de CO2-prestatieladder bezig zijn is al een mooi resultaat bereikt. De totale CO2-uitstoot is in 2011 met 1 % afgenomen ten opzicht van 2010. Dit ligt in lijn met de gestelde reductiedoelstelling.
Een toelichting op de voortgang van de reductiedoelstellingen:

  • Verminderen energieverbruik schepen in weekend door gebruik walstroom en koppelen schepen:

Voor 2011 was hier nog geen verwachte reductie i.v.m. het tijdstip van het vaststellen van de maatregel.In de komende periode zal een inschatting gemaakt gaan worden wat het electraverbruik van de schepen in het weekend bedraagt. Aan de hand van deze gegevens krijgen we een beter beeld van de mogelijke reductie.

  • Gebruiksuren apparatuur en verlichting verminderen:

Door het uitvoeren van verbruiksmetingen wordt momenteel geanalyseerd welke besparingen mogelijk zijn. Voor het ‘s-nachts uitschakelen van apparatuur wordt in overleg met de leveranciers van de apparaten bekeken of het technisch mogelijk is om met tijdschakelaars te werken.

  • Lease-auto’s met A, B of C-label promoten:

De CO2-uitstoot als gevolg van het wagenpark is in 2011 met 2,6% afgenomen t.o.v. 2010. De afname van 2,6% is ruimschoots boven de verwachting. De gemiddelde CO2-uitstoot van het wagenpark is t.o.v. augustus 2011 afgenomen van 165 g/ km naar 153 g/ km. Dit is een afname van 7%, de verwachting voor komend jaar is dat de CO2-uitstoot nog verder omlaag zal gaan.

  • Gebruik van groene stroom:

Het huidige contract voor de vaste locatie’s wordt omgezet naar groene stroom. Inmiddels zijn activiteiten opgestart om het contract aan te passen. M.b.t. stroomaansluitingen op projecten is door de directie ook uitgesproken dat hier standaard gekozen wordt voor dezelfde groene stroomvariant als voor de vaste locaties.

  • Verbetering van klimaatsystemen en gebruik van restwarmte voor verwarming panden

In de serverruimte zijn doorvoeren geboord om de warmte uit de serverruimte te kunnen afvoeren. Het idee is om ’s-winters de warmte af te voeren naar het trappenhuis t.b.v. verwarming van het pand en ’s-zomers af te voeren naar buiten. De positieve effecten die van deze aanpassing worden verwacht zijn enerzijds een lagere belasting voor de airco in de serverruimte en in de winter een verlaging van stookkosten. In de komende periode zullen de voorzieningen worden aangebracht en aangesloten.

  • Bewustwording personeel vergroten:

Hiervoor is een eerste aanzet gegeven tijdens de jaarbijeenkomst en door middel van een nieuwsbrief. Tijdens de functioneringsgesprekken zal de individuele bijdrage van de medewerkers besproken worden en zal besproken worden op welke wijze de werknemers bij hun werkzaamheden een bijdrage kunnen leveren.

co2
design | Lagrouw Strategische communicatie