Intro

Met het oog op morgen

De Klerk Waterbouw en De Klerk Staalconstructie werken hard aan de toekomst door innovatief inspelen op veranderende vragen uit de markt. Transparantie en duurzaamheid zijn daarbij belangrijke sleutelwoorden. Een nieuwe tijdgeest dient zich hiermee aan.
Daaraan een bijdrage te mogen leveren maakt ons enthousiast.

Historie

Historie

Al in 1887 werden rijs- en zinkwerken uitgevoerd in het Scheur (Zuid-Hollandse Rijndelta). Niet veel later zien we de Klerk opduiken met werken voor de afsluiting van de Zuiderzee en de drooglegging van de IJsselmeerpolders en later na de watersnoodramp de Deltawerken. Het water werd als leidraad doorgetrokken naar het land met de komst van het staalconstructiebedrijf in 2003. Zo zien we een onderneming die haar basis heeft doorgevoerd in een grote diversiteit.

Certificering

We doen het al zo lang

Dat onze bedrijven volledig zijn gecertificeerd is voor ons het formele bewijs van de hoge kwaliteitseisen die we onszelf opleggen.

De Klerk Werkendam is in het bezit van diverse certificeringen conform
ISO 9001, VCA**, ISO 14001,
CO2-prestatieladder, FSC®, BRL SIKB 7000: 7001 & 7003, NIWO-VIHB, NEN-EN 1090, EN-ISO 3834 en kwalificatie voor lassen van hogesterkte staal S690.

Engineering

Engineering

De Klerk is meer dan een water-bouwer.
Wij zijn op de eerste plaats ook denkers.
Creatieve engineers die binnen de aangegeven kaders van het projectplan (detail) ontwerpen voorzien van dimensies en hoeveelheden. Maar wij blijven niet zitten achter ons beeldscherm. Wij voeren uit wat we hebben bedacht en ontworpen.
Onze ontwerpers staan in direct contact met de werkvloer. De Klerk levert haar opdrachtgevers immers een totaaloplossing.

Visie & Duurzaamheid

Visie & Duurzaamheid

Een nieuwe tijdgeest dient zich aan. Daarom werken wij de laatste jaren hard aan CO2-
reductie. Die gedachte is leading bij de vervanging van ons wagenpark en materieel.
Bovendien zien wij daar op toe door vaak ‘ buitenaf’ te verblijven in plaats van nodeloze
kilometers te reizen. Tot slot verantwoorden wij het criterium ‘ duurzaamheid’ in onze
werkplannen en werken wij bij voorkeur met leveranciers die net als wij meedenken met
het milieu.

CO2-prestatieladder

CO2-prestatieladder

Het terugdringen van CO2-uitstoot leeft meer dan ooit. De Klerk is zich bewust van het feit dat het energieverbruik gereduceerd moet worden. Via haar website communiceert De Klerk haar energiebeleid, reductiedoelstellingen, maatregelen en initiatieven om de CO2-emissie te verlagen.
De vereiste documenten in het kader van de CO2-prestatieladder zijn middels onderstaande link beschikbaar.

Vacatures

De mensen maken het verschil

Werken bij De Klerk betekent werken bij een organisatie die goed werkgeverschap hoog in het vaandel heeft staan. De business waarin wij opereren is en blijft immers mensenwerk.

Wij zijn per direct op zoek naar een:

Damwanden Amsterdam-Rijnkanaal >> meer

Damwanden Amsterdam-Rijnkanaal

Ballast Nedam en De Klerk winnen aanbesteding herstel oevers Amsterdam-Rijnkanaal
Gestandaardiseerde aanpak voor herstel van alle 67 damwandvakken bespaart kosten

Rijkswaterstaat heeft de renovatie van damwanden in het Amsterdam-Rijnkanaal gegund aan de aannemerscombinatie Ballast Nedam & De Klerk. Het gaat om de renovatie van zeker 23 km damwanden in het traject tussen Amsterdam en Wijk bij Duurstede. In de periode tussen nu en 2014 wordt het project voorbereid en eind 2015 is de renovatie voltooid. Het design & constructcontract heeft een waarde van ruim 30 miljoen euro.

De huidige damwanden langs het Amsterdam-Rijnkanaal zijn 30 tot 70 jaar oud. Van de 120 km damwand is 23 km aan het einde van zijn technische levensduur. Het gaat om het vervangen van bijna 8 km damwand, 9 km wordt opnieuw verankerd ter versteviging van de damwanden en de rest van de 23 km krijgt een vooroever of een vooroever gecombineerd met verankering.

Gestandaardiseerde aanpak werkt kostenbesparend
In de tenderprocedure heeft Rijkswaterstaat de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) geselecteerd door kwaliteitscriteria op te nemen, die sturen op een doelmatige, sobere en onderhoudsvrije oplossing voor het waarborgen van een veilige scheepvaart over het Amsterdam-Rijnkanaal.
Ballast Nedam & De Klerk hebben de vraagstelling uitgewerkt in een gestandaardiseerd pakket van 7 basisoplossingen, waarmee alle 67 damwandvakken kunnen worden hersteld. Behalve praktische voordelen bij de uitvoering, werkt de gestandaardiseerde aanpak vooral kostenbesparend in de hoeveelheid benodigde engineering en bij het verzorgen van de ruim 300 benodigde vergunningen. Binnen de combinatie vullen de expertises van beide bedrijven elkaar goed aan. Vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het design & construct-contract richt Ballast Nedam zich vooral op het projectmanagement en zorgt De Klerk voor de uitvoering.

Het Amsterdam-Rijnkanaal is aangelegd in de periode 1933 tot 1952 om de doorstroom van het Merwedekanaal (1892) te verbeteren. Het kanaal is een rechtstreekse verbinding tussen Amsterdam en Tiel en vooral bedoeld om goederen sneller via de binnenvaart van en naar economisch achterland te verschepen zoals Duitsland. In de periode van 1965-1981 is het kanaal grotendeels verbreed naar 100-120 meter.

dark
design | Lagrouw Strategische communicatie