Intro

Met het oog op morgen

De Klerk Waterbouw en De Klerk Staalconstructie werken hard aan de toekomst door innovatief inspelen op veranderende vragen uit de markt. Transparantie en duurzaamheid zijn daarbij belangrijke sleutelwoorden. Een nieuwe tijdgeest dient zich hiermee aan.
Daaraan een bijdrage te mogen leveren maakt ons enthousiast.

Historie

Historie

Al in 1887 werden rijs- en zinkwerken uitgevoerd in het Scheur (Zuid-Hollandse Rijndelta). Niet veel later zien we de Klerk opduiken met werken voor de afsluiting van de Zuiderzee en de drooglegging van de IJsselmeerpolders en later na de watersnoodramp de Deltawerken. Het water werd als leidraad doorgetrokken naar het land met de komst van het staalconstructiebedrijf in 2003. Zo zien we een onderneming die haar basis heeft doorgevoerd in een grote diversiteit.

Certificering

We doen het al zo lang

Dat onze bedrijven volledig zijn gecertificeerd is voor ons het formele bewijs van de hoge kwaliteitseisen die we onszelf opleggen.

De Klerk Werkendam is in het bezit van diverse certificeringen conform
ISO 9001, VCA**, ISO 14001,
CO2-prestatieladder, FSC®, BRL SIKB 7000: 7001 & 7003, NIWO-VIHB, NEN-EN 1090, EN-ISO 3834 en kwalificatie voor lassen van hogesterkte staal S690.

Engineering

Engineering

De Klerk is meer dan een water-bouwer.
Wij zijn op de eerste plaats ook denkers.
Creatieve engineers die binnen de aangegeven kaders van het projectplan (detail) ontwerpen voorzien van dimensies en hoeveelheden. Maar wij blijven niet zitten achter ons beeldscherm. Wij voeren uit wat we hebben bedacht en ontworpen.
Onze ontwerpers staan in direct contact met de werkvloer. De Klerk levert haar opdrachtgevers immers een totaaloplossing.

Visie & Duurzaamheid

Visie & Duurzaamheid

Een nieuwe tijdgeest dient zich aan. Daarom werken wij de laatste jaren hard aan CO2-
reductie. Die gedachte is leading bij de vervanging van ons wagenpark en materieel.
Bovendien zien wij daar op toe door vaak ‘ buitenaf’ te verblijven in plaats van nodeloze
kilometers te reizen. Tot slot verantwoorden wij het criterium ‘ duurzaamheid’ in onze
werkplannen en werken wij bij voorkeur met leveranciers die net als wij meedenken met
het milieu.

CO2-prestatieladder

CO2-prestatieladder

Het terugdringen van CO2-uitstoot leeft meer dan ooit. De Klerk is zich bewust van het feit dat het energieverbruik gereduceerd moet worden. Via haar website communiceert De Klerk haar energiebeleid, reductiedoelstellingen, maatregelen en initiatieven om de CO2-emissie te verlagen.
De vereiste documenten in het kader van de CO2-prestatieladder zijn middels onderstaande link beschikbaar.

Vacatures

De mensen maken het verschil

Werken bij De Klerk betekent werken bij een organisatie die goed werkgeverschap hoog in het vaandel heeft staan. De business waarin wij opereren is en blijft immers mensenwerk.

Wij zijn per direct op zoek naar een:

Niet alleen CO2-reductie >> meer

Niet alleen CO2-reductie

De eerste resultaten van de test met een waterstofgenerator op één van de hoofdmotoren van de Westerschelde zijn binnen. De emissietesten laten niet alleen een CO2-reductie van 8% zien maar ook worden er minder schadelijke uitlaatgassen gemeten. De resultaten van de testen geven:

  • Koolstofdioxide (CO2) 8% daling
  • Stof/ roet (PM) 57% daling
  • Stikstofoxiden (NOx) 12% daling
  • Koolmonoxide (CO) 50% daling

De daling van de CO2-uitstoot heeft een direct verband met het brandstofverbruik. Dit houdt in dat de motor 8% minder brandstof verbruikt door het toevoegen van waterstofgas. Dus naast het feit dat de motor minder schadelijke stoffen uitstoot is deze ook nog eens zuiniger geworden.

De komende tijd zal de werking van de generator verder gemonitord worden op aspecten zoals betrouwbaarheid en onderhoud. De gegevens hiervan zijn noodzakelijk om te kunnen beoordelen of de generator op meer motoren zal worden toegepast.

Eind 2014 werd de waterstofgenerator ingebouwd. Deze generator zet gedemineraliseerde water via elektrolyse om in waterstof en zuurstof. Het gedroogde waterstofgas (en de zuurstof) wordt onder lage druk aan de luchtinlaat van de verbrandingsmotor toegevoegd. De waterstof ontbrandt samen met de diesel met als resultaat een volledigere en milieuvriendelijkere verbranding met minder brandstofverbruik en minder schadelijke uitlaatgassen.

Indien u geïnteresseerd bent in specifieke informatie over de Carbon Footprint van De Klerk Werkendam en de voortgang van de reductiedoelstellingen kunt u deze gegevens hier vinden.

co2
design | Lagrouw Strategische communicatie