Intro

Met het oog op morgen

De Klerk Waterbouw en De Klerk Staalconstructie werken hard aan de toekomst door innovatief inspelen op veranderende vragen uit de markt. Transparantie en duurzaamheid zijn daarbij belangrijke sleutelwoorden. Een nieuwe tijdgeest dient zich hiermee aan.
Daaraan een bijdrage te mogen leveren maakt ons enthousiast.

Historie

Historie

Al in 1887 werden rijs- en zinkwerken uitgevoerd in het Scheur (Zuid-Hollandse Rijndelta). Niet veel later zien we de Klerk opduiken met werken voor de afsluiting van de Zuiderzee en de drooglegging van de IJsselmeerpolders en later na de watersnoodramp de Deltawerken. Het water werd als leidraad doorgetrokken naar het land met de komst van het staalconstructiebedrijf in 2003. Zo zien we een onderneming die haar basis heeft doorgevoerd in een grote diversiteit.

Certificering

We doen het al zo lang

Dat onze bedrijven volledig zijn gecertificeerd is voor ons het formele bewijs van de hoge kwaliteitseisen die we onszelf opleggen.

De Klerk Werkendam is in het bezit van diverse certificeringen conform
ISO 9001, VCA**, ISO 14001,
CO2-prestatieladder, FSC®, BRL SIKB 7000: 7001 & 7003, NIWO-VIHB, NEN-EN 1090, EN-ISO 3834 en kwalificatie voor lassen van hogesterkte staal S690.

Engineering

Engineering

De Klerk is meer dan een water-bouwer.
Wij zijn op de eerste plaats ook denkers.
Creatieve engineers die binnen de aangegeven kaders van het projectplan (detail) ontwerpen voorzien van dimensies en hoeveelheden. Maar wij blijven niet zitten achter ons beeldscherm. Wij voeren uit wat we hebben bedacht en ontworpen.
Onze ontwerpers staan in direct contact met de werkvloer. De Klerk levert haar opdrachtgevers immers een totaaloplossing.

Visie & Duurzaamheid

Visie & Duurzaamheid

Een nieuwe tijdgeest dient zich aan. Daarom werken wij de laatste jaren hard aan CO2-
reductie. Die gedachte is leading bij de vervanging van ons wagenpark en materieel.
Bovendien zien wij daar op toe door vaak ‘ buitenaf’ te verblijven in plaats van nodeloze
kilometers te reizen. Tot slot verantwoorden wij het criterium ‘ duurzaamheid’ in onze
werkplannen en werken wij bij voorkeur met leveranciers die net als wij meedenken met
het milieu.

CO2-prestatieladder

CO2-prestatieladder

Het terugdringen van CO2-uitstoot leeft meer dan ooit. De Klerk is zich bewust van het feit dat het energieverbruik gereduceerd moet worden. Via haar website communiceert De Klerk haar energiebeleid, reductiedoelstellingen, maatregelen en initiatieven om de CO2-emissie te verlagen.
De vereiste documenten in het kader van de CO2-prestatieladder zijn middels onderstaande link beschikbaar.

Vacatures

De mensen maken het verschil

Werken bij De Klerk betekent werken bij een organisatie die goed werkgeverschap hoog in het vaandel heeft staan. De business waarin wij opereren is en blijft immers mensenwerk.

Wij zijn per direct op zoek naar een:

Oplevering fase 1 LBC >> meer

Oplevering fase 1 LBC

Op 29 april was het zo ver, fase 1 van het project 'uitbreiding en vervanging nautische infrastructuur LBC Rotterdam' is gezamenlijk met het Havenbedrijf Rotterdam, Royal Haskoning DHV, en LBC opgeleverd. In iets meer dan een half jaar is door De Klerk een betonsteiger, een remmingwerk voor de binnenvaart, een remmingwerk voor de grotere zeeschepen, een aanvaarbeveiliging, twee trospalen en een brandblusplatform gerealiseerd.

De opdrachtgever heeft tijdens de oplevering te kennen gegeven, erg trots te zijn op de wijze waarop is samen gewerkt, waardoor fase 1 naar alle tevredenheid afgerond is.

Zo is er o.a. gezamenlijk met de opdrachtgever een nieuw paalsysteem ontwikkeld en is er op het laatste moment de (in te storten) kolomverankering gewijzigd zodat er meerdere leidingen in de toekomst op de bovenbouw geplaatst kunnen worden.

Nu het werk van fase 1 opgeleverd is kan LBC de steiger verder afbouwen. Op de steiger worden nog o.a. twee laadstations plus de benodigde pijpenbrug gebouwd voor het lossen van zee- en binnenvaart schepen. Als dit gereed is kan gestart worden met fase 2 van het project: de sloop van de bestaande steiger en het verder uitbreiden van de steiger welke is fase 1 gerealiseerd is. Met deze uitbereiding is het mogelijk om met twee zeeschepen en twee binnenvaartschepen tegelijk te ver laden of te lossen.

lbc0 lbc5 lbc4 lbc3 lbc2 lbc8 lbc7 lbc9 lbc6
design | Lagrouw Strategische communicatie