Intro

Met het oog op morgen

De Klerk Waterbouw en De Klerk Staalconstructie werken hard aan de toekomst door innovatief inspelen op veranderende vragen uit de markt. Transparantie en duurzaamheid zijn daarbij belangrijke sleutelwoorden. Een nieuwe tijdgeest dient zich hiermee aan.
Daaraan een bijdrage te mogen leveren maakt ons enthousiast.

Historie

Historie

Al in 1887 werden rijs- en zinkwerken uitgevoerd in het Scheur (Zuid-Hollandse Rijndelta). Niet veel later zien we de Klerk opduiken met werken voor de afsluiting van de Zuiderzee en de drooglegging van de IJsselmeerpolders en later na de watersnoodramp de Deltawerken. Het water werd als leidraad doorgetrokken naar het land met de komst van het staalconstructiebedrijf in 2003. Zo zien we een onderneming die haar basis heeft doorgevoerd in een grote diversiteit.

Certificering

We doen het al zo lang

Dat onze bedrijven volledig zijn gecertificeerd is voor ons het formele bewijs van de hoge kwaliteitseisen die we onszelf opleggen.

De Klerk Werkendam is in het bezit van diverse certificeringen conform
ISO 9001, VCA**, ISO 14001,
CO2-prestatieladder, FSC®, BRL SIKB 7000: 7001 & 7003, NIWO-VIHB, NEN-EN 1090, EN-ISO 3834 en kwalificatie voor lassen van hogesterkte staal S690.

Engineering

Engineering

De Klerk is meer dan een water-bouwer.
Wij zijn op de eerste plaats ook denkers.
Creatieve engineers die binnen de aangegeven kaders van het projectplan (detail) ontwerpen voorzien van dimensies en hoeveelheden. Maar wij blijven niet zitten achter ons beeldscherm. Wij voeren uit wat we hebben bedacht en ontworpen.
Onze ontwerpers staan in direct contact met de werkvloer. De Klerk levert haar opdrachtgevers immers een totaaloplossing.

Visie & Duurzaamheid

Visie & Duurzaamheid

Een nieuwe tijdgeest dient zich aan. Daarom werken wij de laatste jaren hard aan CO2-
reductie. Die gedachte is leading bij de vervanging van ons wagenpark en materieel.
Bovendien zien wij daar op toe door vaak ‘ buitenaf’ te verblijven in plaats van nodeloze
kilometers te reizen. Tot slot verantwoorden wij het criterium ‘ duurzaamheid’ in onze
werkplannen en werken wij bij voorkeur met leveranciers die net als wij meedenken met
het milieu.

CO2-prestatieladder

CO2-prestatieladder

Het terugdringen van CO2-uitstoot leeft meer dan ooit. De Klerk is zich bewust van het feit dat het energieverbruik gereduceerd moet worden. Via haar website communiceert De Klerk haar energiebeleid, reductiedoelstellingen, maatregelen en initiatieven om de CO2-emissie te verlagen.
De vereiste documenten in het kader van de CO2-prestatieladder zijn middels onderstaande link beschikbaar.

Vacatures

De mensen maken het verschil

Werken bij De Klerk betekent werken bij een organisatie die goed werkgeverschap hoog in het vaandel heeft staan. De business waarin wij opereren is en blijft immers mensenwerk.

Wij zijn per direct op zoek naar een:

Oplevering Uiterwaardvergraving Avelingen >> meer

Oplevering Uiterwaardvergraving Avelingen

Ruimte voor Rivier - project Uiterwaardvergraving Avelingen is opgeleverd. Minister Schultz van Haegen verrichte de opleveringshandeling waarbij aannemerscombinatie De Klerk-Martens en Van Oord het werk verliet. De laatste containers werden met een ponton afgevoerd van het werk.

Na de opleveringshandeling was de Minister eregast bij de talkshow De Rivier Stroomt Door. Daar sprak ze met diverse betrokken partijen, waaronder enkele bedrijven op Avelingen en een bewoner die in 1995 met haar gezin moest evacueren.

De werkzaamheden zijn op basis van een design & construct contract uitgevoerd. De Klerk Waterbouw heeft naast de bodembescherming en glooiingen ook de constructieve werkzaamheden uitgevoerd. Kademuurconstructie, afmeerpalen, sloopwerkzaamheden e.d.

Dit Ruimte voor de Rivier project is zeer voorspoedig verlopen. De gewenste waterstanddaling is ruimschoots gehaald. Bovendien is de uiterwaardvergraving binnen planning en budget afgerond. Gorinchem heeft daarmee het eerste van 34 rivierverruimende projecten opgeleverd aan Minister Schultz van Haegen.

Waterveiligheid en economisch stimuleringsbeleid liepen in het project gelijk op. De aanleg van een nevengeul is gecombineerd met een verbetering van de waterbereikbaarheid van het industrieterrein. Bovendien is met dit project vervoer over water gestimuleerd. Aanliggende bedrijven op bedrijventerrein Avelingen hebben groeimogelijkheden gekregen, bijvoorbeeld door een ruimere haven of betere kades.

avelingen-linkedin
design | Lagrouw Strategische communicatie