Intro

Met het oog op morgen

De Klerk Waterbouw en De Klerk Staalconstructie werken hard aan de toekomst door innovatief inspelen op veranderende vragen uit de markt. Transparantie en duurzaamheid zijn daarbij belangrijke sleutelwoorden. Een nieuwe tijdgeest dient zich hiermee aan.
Daaraan een bijdrage te mogen leveren maakt ons enthousiast.

Historie

Historie

Al in 1887 werden rijs- en zinkwerken uitgevoerd in het Scheur (Zuid-Hollandse Rijndelta). Niet veel later zien we de Klerk opduiken met werken voor de afsluiting van de Zuiderzee en de drooglegging van de IJsselmeerpolders en later na de watersnoodramp de Deltawerken. Het water werd als leidraad doorgetrokken naar het land met de komst van het staalconstructiebedrijf in 2003. Zo zien we een onderneming die haar basis heeft doorgevoerd in een grote diversiteit.

Certificering

We doen het al zo lang

Dat onze bedrijven volledig zijn gecertificeerd is voor ons het formele bewijs van de hoge kwaliteitseisen die we onszelf opleggen.

De Klerk Werkendam is in het bezit van diverse certificeringen conform
ISO 9001, VCA**, ISO 14001,
CO2-prestatieladder, FSC®, BRL SIKB 7000: 7001 & 7003, NIWO-VIHB, NEN-EN 1090, EN-ISO 3834 en kwalificatie voor lassen van hogesterkte staal S690.

Engineering

Engineering

De Klerk is meer dan een water-bouwer.
Wij zijn op de eerste plaats ook denkers.
Creatieve engineers die binnen de aangegeven kaders van het projectplan (detail) ontwerpen voorzien van dimensies en hoeveelheden. Maar wij blijven niet zitten achter ons beeldscherm. Wij voeren uit wat we hebben bedacht en ontworpen.
Onze ontwerpers staan in direct contact met de werkvloer. De Klerk levert haar opdrachtgevers immers een totaaloplossing.

Visie & Duurzaamheid

Visie & Duurzaamheid

Een nieuwe tijdgeest dient zich aan. Daarom werken wij de laatste jaren hard aan CO2-
reductie. Die gedachte is leading bij de vervanging van ons wagenpark en materieel.
Bovendien zien wij daar op toe door vaak ‘ buitenaf’ te verblijven in plaats van nodeloze
kilometers te reizen. Tot slot verantwoorden wij het criterium ‘ duurzaamheid’ in onze
werkplannen en werken wij bij voorkeur met leveranciers die net als wij meedenken met
het milieu.

CO2-prestatieladder

CO2-prestatieladder

Het terugdringen van CO2-uitstoot leeft meer dan ooit. De Klerk is zich bewust van het feit dat het energieverbruik gereduceerd moet worden. Via haar website communiceert De Klerk haar energiebeleid, reductiedoelstellingen, maatregelen en initiatieven om de CO2-emissie te verlagen.
De vereiste documenten in het kader van de CO2-prestatieladder zijn middels onderstaande link beschikbaar.

Vacatures

De mensen maken het verschil

Werken bij De Klerk betekent werken bij een organisatie die goed werkgeverschap hoog in het vaandel heeft staan. De business waarin wij opereren is en blijft immers mensenwerk.

Wij zijn per direct op zoek naar een:

Twee nieuwe kranen >> meer

Twee nieuwe kranen

Na ruim 21.000 uur trouwe dienst wordt de hydraulische kraan Hitachi Zaxis 800 op het kraanschip Volkerak vervangen door een nieuwe Liebherr R 976 LC-V Litronic. Eén van de belangrijkste redenen om voor deze Liebherr te kiezen is dat deze machine met een Tier 4i motor wordt geleverd. Dit is momenteel in deze klasse de minst vervuilende motor.

De machine heeft een hydraulisch beweegbare cabine. Dit om de machinist een nog beter zicht op de (overslag)werkzaamheden te geven. De cabine is voorzien van overdruk zodat de kraan geschikt is voor ontgraven/baggeren van verontreinigde grond/specie. Het operationeel gewicht bedraagt ca. 96 ton.

De giek heeft de langste configuratie die standaard vanaf de fabriek in Colmar (Fr.) te realiseren is. Dit is een gekromde monogiek van 10,50 m en een lepelsteel van 5,80 m. Werkend vanaf kraanschip Volkerak kan tot een baggerdiepte van ruim 12 m worden gebaggerd.

Verwachte levering en ingebruikname is mei 2014.

Eind 2013 werd de handtekening gezet op het contract met Wynmalen & Hausmann voor de levering van deze machine en de hydraulische graafmachine Liebherr R 956 LC-VW Litronic. Een multifunctionele machine die door de triple giek geschikt is voor het zetten van stalen damwanden. Maar ook als hydraulische graafmachine voor bagger- en overslagwerk kan worden ingezet.

De machine is geschikt voor het zetten van stalen damwanden tot een lengte van 16,00 m. De triple giek kan worden voorzien van een jib voor de bevestiging van een trilblok.

De R 956 is uitgerust met een hydraulisch kantelbare cabine, dit voor een beter zicht naar boven en een comfortabele houding voor de machinist. De machine heeft een operationeel gewicht van ca. 53 ton.Ook hier is gekozen voor de minst vervuilende motor, namelijk Tier 4i.

Medio mei 2014 zal de kraan worden ingezet op het Amsterdam-Rijnkanaal voor het verwijderen en plaatsen van stalen damwanden.

“MET HET OOG OP MORGEN” zijn wij met deze machines voor de komende projecten en jaren voorzien van uitstekend hydraulisch materieel wat aan de huidige laagste emissie-eisen voldoet.

liebherr-r976_definitief_1 liebherr-r956-jib-trilblok_1
design | Lagrouw Strategische communicatie