Intro

Met het oog op morgen

De Klerk Waterbouw en De Klerk Staalconstructie werken hard aan de toekomst door innovatief inspelen op veranderende vragen uit de markt. Transparantie en duurzaamheid zijn daarbij belangrijke sleutelwoorden. Een nieuwe tijdgeest dient zich hiermee aan.
Daaraan een bijdrage te mogen leveren maakt ons enthousiast.

Historie

Historie

Al in 1887 werden rijs- en zinkwerken uitgevoerd in het Scheur (Zuid-Hollandse Rijndelta). Niet veel later zien we de Klerk opduiken met werken voor de afsluiting van de Zuiderzee en de drooglegging van de IJsselmeerpolders en later na de watersnoodramp de Deltawerken. Het water werd als leidraad doorgetrokken naar het land met de komst van het staalconstructiebedrijf in 2003. Zo zien we een onderneming die haar basis heeft doorgevoerd in een grote diversiteit.

Certificering

We doen het al zo lang

Dat onze bedrijven volledig zijn gecertificeerd is voor ons het formele bewijs van de hoge kwaliteitseisen die we onszelf opleggen.

De Klerk Werkendam is in het bezit van diverse certificeringen conform
ISO 9001, VCA**, ISO 14001,
CO2-prestatieladder, FSC®, BRL SIKB 7000: 7001 & 7003, NIWO-VIHB, NEN-EN 1090, EN-ISO 3834 en kwalificatie voor lassen van hogesterkte staal S690.

Engineering

Engineering

De Klerk is meer dan een water-bouwer.
Wij zijn op de eerste plaats ook denkers.
Creatieve engineers die binnen de aangegeven kaders van het projectplan (detail) ontwerpen voorzien van dimensies en hoeveelheden. Maar wij blijven niet zitten achter ons beeldscherm. Wij voeren uit wat we hebben bedacht en ontworpen.
Onze ontwerpers staan in direct contact met de werkvloer. De Klerk levert haar opdrachtgevers immers een totaaloplossing.

Visie & Duurzaamheid

Visie & Duurzaamheid

Een nieuwe tijdgeest dient zich aan. Daarom werken wij de laatste jaren hard aan CO2-
reductie. Die gedachte is leading bij de vervanging van ons wagenpark en materieel.
Bovendien zien wij daar op toe door vaak ‘ buitenaf’ te verblijven in plaats van nodeloze
kilometers te reizen. Tot slot verantwoorden wij het criterium ‘ duurzaamheid’ in onze
werkplannen en werken wij bij voorkeur met leveranciers die net als wij meedenken met
het milieu.

CO2-prestatieladder

CO2-prestatieladder

Het terugdringen van CO2-uitstoot leeft meer dan ooit. De Klerk is zich bewust van het feit dat het energieverbruik gereduceerd moet worden. Via haar website communiceert De Klerk haar energiebeleid, reductiedoelstellingen, maatregelen en initiatieven om de CO2-emissie te verlagen.
De vereiste documenten in het kader van de CO2-prestatieladder zijn middels onderstaande link beschikbaar.

Vacatures

De mensen maken het verschil

Werken bij De Klerk betekent werken bij een organisatie die goed werkgeverschap hoog in het vaandel heeft staan. De business waarin wij opereren is en blijft immers mensenwerk.

Wij zijn per direct op zoek naar een:

Kadeconstructie Beatrixhaven fase 5

Kadeconstructie Beatrixhaven fase 5

Krap een jaar na de start van de bouw is het werk “Kadeconstructie Beatrixhaven fase 5” naar tevredenheid van opdrachtgever Groningen Seaports opgeleverd.

Half december 2013 kreeg De Klerk Waterbouw het werk “Kadeconstructie Beatrixhaven fase 5” gegund. Allereerst zijn de 265 meter lange kademuur en 25 meter brede ontlastvloer door De Klerk uitgewerkt tot een Definitief- en Uitvoeringsontwerp.

De kademuur met een grondkerende hoogte van ca. 25 meter bestaat uit een combiwand, verankering en een afwerking met betonnen voorzetwanden en een constructief voegloze betonnen kesp.

De terreinverharding is bestemd voor op- en overslag van offshore gerelateerde werkzaamheden en geschikt voor een terreinbelasting ton 30 ton/m2. De terreinverharding bestaat uit een laag gelegen en op 850 stuks schoefpalen gefundeerde betonnen vloer van ruim 6.000 m3 met een asfaltverharding.

De opdracht voor dit werk is gegund op basis van EMVI. Onderdeel hiervan was de wijze waarop invulling wordt gegeven aan het behalen van de doelstelling op Social Return On Investment (SROI). Deze doelstelling is behaald en zelfs met 20% overtroffen.

De Klerk Waterbouw is inmiddels een bekende aannemer in de haven van Groningen Seaports. In een eerder stadium heeft zij in de Beatrixhaven fase 1 en 2 ook al uitgevoerd. Alsmede in 2011-2012 Zeesteiger Vopak in de Juliana haven.


bhf5
design | Lagrouw Strategische communicatie