Investeren en innoveren

De laatste decennia heeft de Klerk met succes geïnvesteerd in Heimaterieel.

Zoals een aantal zelfvarende heischepen voorzien van spudpalen, met hei-equipment met een capaciteit van 65 tot 120 ton en in een 300 tons heikraan op heischip ‘Westerschelde’. Deze is in staat om stalen buispalen (met een eigen gewicht van meer dan 100 ton) te plaatsen met makelaar.

Zo bouwt ons bedrijf haar specialisme steeds verder uit. Het zetten van stalen damwanden, combiwanden en stalen- en houten palen is hierbij vergeleken bijna routinewerk geworden. Zoals ook afmeervoorzieningen bij bruggen en sluizen en kademuren bij overslagbedrijven en petrochemie bijna dagelijkse kost vormen.

heiwerk2
design | Lagrouw Strategische communicatie