Remmingen en betonwerk

De ervaring met beton- en metselwerk loopt uiteen van kleinschalig
restauratiewerk in stadskernen tot grootschalig werk bij zeekades in
verschillende havengebieden. Bijvoorbeeld voor bedrijven als Neste Oil
en STR zijn al vaak steigers en vingerpieren opgebouwd uit prefab beton.

beton_uitsmeren
design | Lagrouw Strategische communicatie