Van Werkendamse bodem

Van ruim 140 jaar geleden naar het heden lijkt langer dan het in werkelijkheid is. Want er is weinig veranderd aan het vak van rijswerker. Dat zit in de genen. Aangeleerd van vader op zoon.

Daarom voelt de Klerk zich zichtbaar op zijn gemak in authentiek zinkwerk evenals in het aanbrengen van gedoseerde bestortingen van zinkers, bodems, oevers en tunnels. Van de Waddenzee tot praktisch alle Nederlandse binnenwateren: er ligt op heel veel plaatsen bodem-bescherming van de Klerk.

zinkwerk2
design | Lagrouw Strategische communicatie