Bewuste Bouwers

De Klerk is lid van Bewuste Bouwers, dit omdat je als aannemer midden in de samenleving moet staan en werken.

Hoe zorg je dat het hele bouwteam zich bewust is van deze veranderende rol van een bouwplaats en dat medewerkers daar naar gaan handelen? De Bewuste Bouwers Gedragscode richt zich op de bouwplaats en haar omgeving. De gedragscode biedt het hele projectteam, van timmerman tot projectmanager, concrete handvatten hoe zij bewust, met oog voor de omgeving, het milieu en veiligheid, met minder hinder kunnen werken.

Bewuste Bouwers werkt met een gedragscode, deze bestaat uit 5 pijlers; Omgeving; Veilig; Vakmensen; Milieu en Verzorgd. Door deze gedragsregels per thema in de dagelijkse gang van zaken te implementeren en dit te laten zien aan de omgeving van het project, laten we zien dat we een bewuste bouwer zijn.

De Bewuste Bouwers-organisatie houdt audits en (onaangekondigde/anonieme) bezoeken om na te gaan in hoeverre wij ons houden aan de gedragscode en om mee te helpen met het verbeteren met het toepassen daarvan.

Vragen, klachten en opmerkingen over het project kunnen via de Bewuste Bouwers-website gemeld worden en komen via Bewuste Bouwers bij het project terecht.

De Klerk past de principes van Bewuste Bouwers vaak al toe bij een aanbesteding, we proberen meerwaarde toe te voegen door de gedragsregels te verwerken in ons plan van aanpak. Later kunnen we dit integraal oppakken in de uitvoering van de projecten.

Meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden op de website van Bewuste Bouwers: www.bewustebouwers.nl

Daarnaast kunt u hierover contact opnemen met ons via info@deklerkbv.nl


Bewuste Bouwers Bouwdoek
Komt u ons versterken?

Vacatures

Bekijk ons aanbod

More than just a contractor

Meer disciplines. Meer middelen. Projecten aanvliegen van plan tot oplevering, met eigen mensen en materieel. Dat is De Klerk. Waterbouw én staalconstructie. Door deze combinatie voelen we ons zeker. Simpelweg omdat we dan de beste controle hebben over uw belang. Het maakt ons tot een partner waar u meer aan heeft dan een ‘gewone aannemer’.

Lees verder
Sluiten