woensdag 3 december 2014

Het project landaanwinning en kadeconstructie UWT in de Prins Johan Friso haven is de aanleiding voor De Klerk geweest om zich te verdiepen in Bewuste Bouwers. Havenbedrijf Rotterdam stelt de eis dat het project volgens de gedragscode van Bewuste Bouwers wordt uitgevoerd.

Deel dit bericht

Wij als De Klerk zien de meerwaarde van het concept ook voor andere projecten en hebben er daarom voor gekozen om niet alleen het project aan te melden, maar ons als concerndeelnemer aan te melden.

De missie van Bewuste Bouwers is het verbeteren van het imago van de bouw. Het instrument dat hiervoor wordt ingezet is de gedragscode. Een beter imago begint bij de bouwplaats. Bij het bouwhek houdt de wereld niet op, maar begint hij juist. Oftewel gedraag je als bouwer als een goede buur. Hierdoor ontstaat een positief beeld van specifieke bouwplaats, de bouwer en de opdrachtgever. Hoe meer bouwplaatsen bewust bouwen, hoe beter het imago van de bouwbranche.

Deelnemende bouwplaatsen commiteren zich aan de vijf pijlers van de gedragscode: bewust, veilig, milieu, verzorgd en sociaal. De inhoud van de gedragscode richt zich op de dagelijkse praktijk op de bouwplaats. Van timmerman tot directie, heel het team draagt bij aan bewust bouwen.

Bewuste Bouwers werkt met een positief en flexibel systeem. Na aanmelding ontvangt de bouwplaats een certificaat. Het handboek en normkaarten van de pijlers vormen de kaders, binnen deze kaders heeft de bouwer ruimte om invulling te geven aan de gedragscode. Vervolgens toetst Bewuste Bouwers hoe op de bouwplaats invulling wordt gegeven van de gedragscode.

www.bewustebouwers.nl

Meer nieuws

Alle nieuwsberichten

Met het oog op morgen

De strijd tegen het water heeft ons land veel gebracht. Zoals een hoogwaardige civiele industrie die wereldwijd tot de verbeelding spreekt. De komende jaren wachten nieuwe uitdagingen waarin klimaatverandering het belangrijkste onderwerp zal zijn. Met bijna 150 jaar civiele ervaring gaan wij die uitdaging graag aan.

Lees verder
Sluiten