Certificering

Dat onze bedrijven volledig zijn gecertificeerd is voor ons het formele bewijs van de hoge kwaliteitseisen die we onszelf opleggen.

Certificering

De Klerk Werkendam is in het bezit van diverse certificeringen conform ISO 9001, VCA-P, Veiligheidsladder SCL Trede 3, ISO 14001, CO2-prestatieladder, FSC, BRL SIKB 7000: 7001 & 7003, NIWO-VIHB, NEN-EN 1090, EN-ISO 3834 en kwalificatie voor lassen van hogesterkte staal S690.

ISO 9001
Hét managementsysteem voor de beheersing van de kwaliteit van onze organisatie. Goede procesbeheersing en continue verbetering zijn de pijlers van dit systeem. Met als doel de productkwaliteit en klanttevredenheid op een hoog niveau te houden.

VCA-P
De mensen maken het verschil. Onze business blijft mensenwerk. Veiligheid, gezondheid en milieu zijn dus zeer belangrijk. Daarom is De Klerk volledig gecertificeerd.

Veiligheidsladder / Safety Culture Ladder (SCL)
Veiligheid is ook bewust veilig werken en staat daarom hoog in het vaandel. Om aan te kunnen tonen dat De Klerk, samen met haar opdrachtgevers, bewust veilig wil werken zijn De Klerk Waterbouw en Labrujère Services sinds april 2024 gecertificeerd voor Trede 4 op de Veiligheidsladder / Safety Culture Ladder (SCL Trede 4).

ISO 14001
Vanuit ons motto "Met het oog op morgen" is milieuzorg uiteraard een belangrijk onderdeel binnen onze bedrijfsvoering. Conform de ISO14001-norm hebben we de milieurisico's van onze bedrijfsprocessen in kaart gebracht en zijn er concrete acties genomen om deze milieurisico's te beheersen en te verminderen.

CO2-prestatieladder
De Klerk heeft haar CO2-prestaties inzichtelijk gemaakt en beoordeelt deze aan de hand van de CO2-prestatieladder. Door Bureau Veritas is het bereikte niveau vastgesteld, het bijbehorende "CO2-bewust Certificaat Niveau 5" is hierbij uitgereikt op 25 april 2013.

FSC®
De Klerk Waterbouw is in het bezit van het FSC® certificaat. Dit certificaat garandeert de duurzame oorsprong van producten. Niet alleen het bos van oorsprong wordt gecontroleerd, maar ook de hele handelsketen. Diverse houtsoorten worden geleverd en verwerkt met het FSC® keurmerk. De FSC®-claims FSC® 100%, FSC® Mix Credit, FSC® Mix 70% en/ of FSC® Recycled 100% liggen binnen de mogelijkheden.

BRL SIKB 7000 Protocol 7001 & 7003
Bij het uitvoeren van landbodem- en waterbodemsaneringen kan dit door De Klerk Waterbouw onder het BRL SIKB 7000 certificaat. Goede afspraken, borging van risico’s en afspraken aantoonbaar naleven zijn dan geborgd. De opdrachtgever mag er dan vanuit gaan dat de sanering op correcte manier is uitgevoerd.

NIWO-VIHB
Voor bedrijven die zich in Nederland bezighouden met het vervoeren, inzamelen, handelen en/of bemiddelen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen is vermelding op de landelijke VIHB-lijst verplicht. De Klerk staat hierop ook vermeld.

CE
Vanaf 1 juli 2014 vallen alle constructiedelen met lastdragende eigenschappen onder de NEN-EN 1090. Deze constructiedelen moeten worden voorzien van een CE-markering. Om een CE-conformiteitsverklaring te mogen verstrekken moet een bedrijf door een onafhankelijke instantie worden gekeurd en gecertificeerd. De Klerk Staalconstructie bevoegd een CE-conformiteitsverklaring af te geven. Dit tot en met EXC 4.

EN-ISO 3834-2
De Klerk Staalconstructie is EN-ISO 3834-2 gecertificeerd. Dit is de meest uitgebreide certificering van het kwaliteitsborgingssysteem voor het smeltlassen van metalen. Door de meest uitgebreide certificering is De Klerk Staalconstructie de geschikte toeleverancier voor offshore laswerkzaamheden en laswerk in andere kritische sectoren.

Herwaarmerken en overstempelen
De Klerk Staalconstructie is bevoegd tot het herwaarmerken / overstempelen van materialen die worden geleverd met een keuringsrapport 3.1 of 3.2. Hierdoor is volledige traceerbaarheid mogelijk naar de materiaalsamenstelling waaruit uw product is vervaardigd.

Hogesterkte staal S690
De staalkwaliteit die veel wordt toegepast in offshore constructies is S690. Zeer belangrijk bij het maken van een goede lasconstructie is de vaardigheid van de lassers. Het volgen van de lasprocedures moet zeer gedisciplineerd worden gevolgd. Temperatuurbeheersing is essentieel in het proces. De Klerk Staalconstructie beschikt over diverse lassers die gekwalificeerd zijn voor het uitvoeren van deze werkzaamheden.

Komt u ons versterken?

Vacatures

Bekijk ons aanbod

More than just a contractor

Meer disciplines. Meer middelen. Projecten aanvliegen van plan tot oplevering, met eigen mensen en materieel. Dat is De Klerk. Waterbouw én staalconstructie. Door deze combinatie voelen we ons zeker. Simpelweg omdat we dan de beste controle hebben over uw belang. Het maakt ons tot een partner waar u meer aan heeft dan een ‘gewone aannemer’.

Lees verder
Sluiten