CO2-prestatieladder

Het terugdringen van CO2-uitstoot leeft meer dan ooit. De Klerk is zich bewust van het feit dat het energieverbruik gereduceerd moet worden. Via haar website communiceert De Klerk haar energiebeleid, reductiedoelstellingen, maatregelen en initiatieven om de CO2-emissie te verlagen.

Wij selecteren daarop onze onderaannemers en werken vaak buitenaf wat nodeloze kilometers scheelt. Via de website communiceert De Klerk haar energiebeleid, reductiedoelstellingen, maatregelen en initiatieven om de CO2-emissie te verlagen. De vereiste documenten in het kader van de CO2-prestatieladder zijn hieronder gepubliceerd:

A. Inzicht
Door middel van een Carbon Footprint brengt De Klerk halfjaarlijks de figuurlijke voetafdruk die het bedrijf achterlaat door haar CO2-uitstoot in beeld. Deze Carbon Footprint is opgenomen in de Periodieke Rapportage (zie punt C. Communicatie).

B. CO2-reductie

De Klerk heeft een energiemanagementprogramma opgesteld conform NEN-EN50001, welke is onderschreven door de directie. Dit systeem is geïmplementeerd voor het bedrijf en de projecten waarop CO2-gerelateerd gunningsvoordeel is verkregen en is intern en extern gecommuniceerd.
De reductiedoelstellingen om het energieverbruik te verminderen staan beschreven in de Periodieke Rapportage.

C. Communicatie
Het communicatiedoel voor de CO2-prestatieladder is het structureel overbrengen van het energiebeleid, de trends en de energiereductiedoelstellingen van De Klerk en de mogelijkheden voor individuele en gemeenschappelijke bijdrage. Hierbij worden de Carbon Footprint, de reductiedoelstelling van de CO2-uitstoot en de maatregelen die De Klerk heeft genomen om haar CO2-uitstoot te reduceren, gecommuniceerd middels de Periodieke Rapportage.

Komt u ons versterken?

Vacatures

Bekijk ons aanbod

More than just a contractor

Meer disciplines. Meer middelen. Projecten aanvliegen van plan tot oplevering, met eigen mensen en materieel. Dat is De Klerk. Waterbouw én staalconstructie. Door deze combinatie voelen we ons zeker. Simpelweg omdat we dan de beste controle hebben over uw belang. Het maakt ons tot een partner waar u meer aan heeft dan een ‘gewone aannemer’.

Lees verder
Sluiten