Bagger-, Kust- & Oeverwerk

Van bijna 150 jaar geleden naar het heden lijkt langer dan het in werkelijkheid is.

Delen

Nieuwe uitdagingen dienen zich aan

Dat wij al bijna 150 jaar specialist zijn in bagger-, kust en oeverwerk wil niet zeggen dat we achterover leunen. Integendeel, door de opwarming van de aarde zullen zee- en rivierspiegels stijgen. Wij als waterbouwers zullen daar verdedigingswerken in alle vormen tegen opwerpen. Dat vraagt om inzet, vooruitkijken en waterbouwkundig elan. Hierbij kunnen wij bouwen op specifiek materieel en van generatie op generatie aangeleerd vakmanschap. Neem kust- en oeverwerk. Het op positie brengen van zink- en kraagstukken is niet eenvoudig. Bij De Klerk is deze expertise ruimschoots aanwezig. Zoals we met het verdiepen of saneren van vaarwegen ook kunnen terugvallen op de combinatie van eigen materieel en specifieke knowhow met computergestuurde meetapparatuur voor survey. Maar het blijft wel werken op water. Hier lopen nog jongens met de skills om precies en snel rekening te houden met de wisselende waterstanden en de stroming van het water!

Meer waterbouw

Alle waterbouw activiteiten

Met het oog op morgen

De strijd tegen het water heeft ons land veel gebracht. Zoals een hoogwaardige civiele industrie die wereldwijd tot de verbeelding spreekt. De komende jaren wachten nieuwe uitdagingen waarin klimaatverandering het belangrijkste onderwerp zal zijn. Met bijna 150 jaar civiele ervaring gaan wij die uitdaging graag aan.

Lees verder
Sluiten