Historie

De historie van De Klerk en Aannemerij is al meer dan anderhalve eeuw geleden in Werkendam begonnen. In 1859 wordt Jan de Klerk voor het eerst als ‘Aannemer van Publieke Werken’ genoemd in een officiële notarisakte.

Gestart als onderbaas in de bekende Compagnieschap De Gouden Ploeg van de Van Tienhovens, was Jan de Klerk vanaf 1859 vennoot en zelfstandig aannemer binnen deze zelfde compagnie. Vanaf 1861 begint het Aannemersbedrijf gestaag te groeien. De aangenomen werken variëren van zink- en stortwerk, het bekleden van kaden, het vergroten van havens tot aan werkzaamheden voor de realisatie van spoorlijnen.

In de jaren ‘60 en ‘70 van de 19e eeuw wordt De Klerk een bekende naam door het gehele land. In 1863 wordt de Dam in de Zoetemelkskil te Dordrecht bekaad. In 1870 is De Klerk zelfs op Ameland aan het werk om de beslag- en steenoeverwerken te vernieuwen inclusief het jaarlijks onderhoud hiervan. Jaar na jaar groeit De Klerk tot een grote speler in de markt. Na de dood van grondlegger Jan in 1884, zet zijn neef Cornelis de Klerk, samen met zijn zoon Teunis de Aannemerij voort.

Naast de Aannemerij bezat De Klerk, zoals bijna alle aannemers in Werkendam in die tijd, ook een hoepelmakerij waarin griendhout werd verwerkt tot hoepels.

Op de foto hieronder de hoepelmakerij aan de Sasdijk rond ca. 1930.

historie-1

De twee jongste zonen van Teunis, Teunis (1901) en Pieter (1903) zetten de Aannemerij van hun vader voort en geven die de vorm zoals we die nu grotendeels nog kennen door in 1937 Gebr. De Klerk op te richten. Door de vele inpolderingsprojecten in die tijd wordt het grote zink- en stortwerk de specialiteit van De Klerk. Grote machines waren nog niet voorhanden, waardoor dit voornamelijk handwerk was. De Klerk beschikte rond 1940 daardoor zelf al over zo’n 100 rijswerkers en steenzetters.

historie-2

Enkele grote projecten waar De Klerk bij betrokken was zijn de afdamming van de Noordoostpolder begin jaren ’40 en de afdamming voor de Oosterpolder vanaf Harderwijk (nu bekend als oostelijk Flevoland) in 1951. Na de watersnoodramp in 1953 begint, wrang genoeg, een gouden tijd voor Werkendam en De Klerk.

De Klerk is vanaf de ramp gelijk volop actief bij het herstel van de dijken in Zeeland, zoals onder andere het herstel van het gat in de dijk bij Ouwerkerk. Maar ook bij de aanleg van de Deltawerken zoals de Haringvlietdam en de Veerse Gatdam draagt De Klerk haar steentje bij.

historie-3

Vanaf midden jaren ‘60 worden de werkzaamheden meer divers. Buiten het rijs- en zinkwerk worden de activiteiten uitgebreid met onder andere het uitvoeren van lichte tot zeer zware heiwerken, bouwen en/of renoveren van kademuren, bagger- en bestortingswerk, dijkverzwaringen en het uitnemen, herstellen en terugplaatsen van de kleinste tot de grootste sluisdeuren.

Typerend hiervan zijn het jaarlijks onderhoud aan de grote (zee)sluizen zoals die van IJmuiden en Terneuzen en bij de Kreekrak- en Volkeraksluizen. Maar ook de grote onderhoudswerken aan de dijken in Zeeland zijn jarenlang uitgevoerd.

Met het oog op de toekomst wordt er begin jaren ‘90 een eigen ontwerpafdeling opgericht waardoor steeds specialistischer werk kan worden aangenomen en uitgevoerd. Ook het steeds grotere belang van veiligheids- en kwaliteitseisen worden al vroegtijdig onderkend. In 1994 verwerft De Klerk als eerste bedrijf binnen onze sector het NEN-ISO 9001 certificaat.

In 2003 wordt het water als leidraad doorgetrokken naar het land met de komst van het staalconstructiebedrijf. De synergie tussen beide bedrijven van De Klerk leidt ertoe dat projecten waarin een groot staalcomponent zit, een steeds groter onderdeel van de bedrijfsvoering wordt. Dit kenmerkt zich met name door de bouw van de vele jetty’s in de Rotterdamse haven voor petrochemische bedrijven als Odfjell, Vopak, Koole en Neste Oil.

Vanaf 2020 is er ook een werktuigbouwkundige tak met de overname van Labrujère waardoor De Klerk een nog completer aanbod aan haar opdrachtgevers kan aanbieden. Denk hierbij aan het renoveren en/ of vervangen van bruggen of allerhande werkzaamheden aan en op (grote) sluizen.

Zo zien we een onderneming die haar blauwe basis heeft doorgevoerd in een grote diversiteit en tegenwoordig werk biedt aan zo’n 200 medewerkers verdeeld over verschillende locaties en verschillende bedrijven en projecten door het gehele land.

Komt u ons versterken?

Vacatures

Bekijk ons aanbod

More than just a contractor

Meer disciplines. Meer middelen. Projecten aanvliegen van plan tot oplevering, met eigen mensen en materieel. Dat is De Klerk. Waterbouw én staalconstructie. Door deze combinatie voelen we ons zeker. Simpelweg omdat we dan de beste controle hebben over uw belang. Het maakt ons tot een partner waar u meer aan heeft dan een ‘gewone aannemer’.

Lees verder
Sluiten