Combinatie Hakkers – Van Oord - De Klerk krijgt opdracht voor de eerste fase van de verbreding van het Yangtzekanaal

maandag 19 juni 2023

Werkendam, 19 juni 2023 – Na de zomer begint de aannemerscombinatie Hakkers, Van Oord en De Klerk aan de bouw van de sleperskade in het Yangtzekanaal, in de haven van Rotterdam. Daartoe zijn vandaag de contracten ondertekend met het Havenbedrijf Rotterdam. Het gaat om 500 meter kademuur; goed voor twaalf ligplaatsen. In het voorjaar 2025 staat de oplevering gepland.

Deel dit bericht

Hakkers, Van Oord en De Klerk bouwen de nieuwe sleepbotenkade direct bij de entree, aan de zuidkant van het Yangtzekanaal, dichtbij de grootste containerterminals. Naast de aanleg van 500 meter kademuur in de vorm van een combiwand, is de combinatie verantwoordelijk voor het verwijderen van de bestaande bodem- en oeverbescherming, de aanleg van nieuwe bodembescherming en het baggeren van ca 800.000 m3 zand en klei voor de verbreding van het kanaal en het vrij baggeren van de nieuwe kade.

20230228 Topview 3F4A2044

Foto: Topview Luchtfotografie

Het Yangtzekanaal

Maritiem transport vormt de ruggengraat van de internationale handel en de wereldeconomie. Om gelijke tred te houden met het groeiende volume van het zeevervoer moeten havens en waterwegen worden vergroot en onderhouden. Het Yangtzekanaal is de toegang tot onder andere de Prinses Amaliahaven, Prinses Arianehaven en Prinses Alexiahaven. Door het Yangtzekanaal varen de grootste containerschepen van en naar terminals op de Tweede Maasvlakte. De bouw van de sleperskade is onderdeel van het programma ‘Verbreding Yangtzekanaal’. De werkzaamheden zijn nodig vanwege de toenemende drukte en om ruimte te creëren voor de nieuwste generatie containerschepen.

Duurzaamheidsambities

De keuze voor deze aannemerscombinatie past in het streven van het Havenbedrijf naar duurzame havenontwikkeling. Het Havenbedrijf selecteerde bij deze aanbesteding op basis van een combinatie van prijs en kwaliteit, ook wel Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) genoemd. EMVI helpt om de innovatiekracht en de creativiteit van de markt beter te benutten. De combinatie Hakkers, Van Oord en De Klerk heeft zeer goed gescoord op maatregelen om hinder en schade te voorkomen. Daarnaast wordt er fors ingezet op het verduurzamen van de bouwplaats. Zo wordt er gebruik gemaakt van een sleephopperzuiger die op de duurzame brandstof LNG kan varen en wordt er elektrisch materieel ingezet waardoor de uitstoot gedurende de bouw sterk wordt gereduceerd.

Mark van der Hoeven, Area Manager bij Van Oord: ‘Sinds de landaanwinning voor de Tweede Maasvlakte is Van Oord continue betrokken geweest bij projecten in dit havengebied. Momenteel zijn we bijvoorbeeld ook bezig met de aanleg van kades in de Amaliahaven. We kijken er dan ook enorm naar uit om voor het Havenbedrijf Rotterdam en in samenwerking met Hakkers en De Klerk aan de slag te gaan in het voor ons welbekende Yangtzekanaal. Niet alleen vullen wij elkaar aan op het gebied van disciplines, we zijn even gedreven in onze ambities op het gebied van duurzaamheid.’

Hein van Laar, Commercieel Directeur bij Hakkers: ‘Wij zijn trots om deel te mogen nemen aan een project van deze omvang. De haven van Rotterdam voelt voor ons als een thuishaven, op dit moment zijn wij op diverse locaties in het Rotterdamse havengebied aan het werk. Het is prachtig dat wij met onze duurzame manier van bouwen positief kunnen bijdragen aan de duurzaamheidsambities van het Havenbedrijf. We kijken dan ook uit naar een succesvol partnerschap met combinanten Van Oord en De Klerk.’

Henry Schaap, Operationeel Directeur bij De Klerk: ‘Een prachtig project waar we als De Klerk naar uitkijken om, samen met Van Oord en Hakkers, elkaar aan te vullen vanuit onze expertises. Havenbedrijf Rotterdam is een opdrachtgever waar we al jaren een duurzame relatie mee hebben en vanuit die ervaring is er veel vertrouwen voor de realisatie. Uiteraard is het extra mooi dat de ambities ten aanzien van duurzaamheid van alle betrokken partijen gevonden worden binnen deze opdracht.’

Meer nieuws

Alle nieuwsberichten

More than just a contractor

Meer disciplines. Meer middelen. Projecten aanvliegen van plan tot oplevering, met eigen mensen en materieel. Dat is De Klerk. Waterbouw én staalconstructie. Door deze combinatie voelen we ons zeker. Simpelweg omdat we dan de beste controle hebben over uw belang. Het maakt ons tot een partner waar u meer aan heeft dan een ‘gewone aannemer’.

Lees verder
Sluiten