De Klerk renoveert remmings- en geleidewerken in Zeeuwse sluizen en havens

maandag 23 augustus 2021

Het project GOVa 7c realisatie remmings- en geleidewerken Zee & Delta is het grootste werk dat De Klerk in haar historie zelfstandig heeft aangenomen en uitvoert in opdracht van Rijkswaterstaat.

Deel dit bericht

Het project behelst het renoveren van de voorhavens op drie verschillende locaties in Zeeland. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het verwijderen en aanbrengen van afmeerpalen, het aanbrengen van nieuwe conservering en het opknappen van diverse steigers, wachtplaatsen en remmings- en geleidewerken.

“We zijn er vanaf het begin op gebrand geweest om dit werk aan te nemen”, vertelt Henry Schaap. Henry is als directeur Waterbouw verant- woordelijk voor zowel het aannemen van alle projecten als de uitvoering ervan. “We hebben met het hele tenderteam dit werk beetgepakt en volledig doorgrond. Hierdoor wisten we precies waar de behoefte zat bij Rijkswater- staat en hebben we hier in ons EMVI-plan op geanticipeerd. Dat Rijkswaterstaat hier blij mee was blijkt wel uit het feit dat we dit project op kwaliteit hebben aangenomen en niet alleen op prijs.”

Projectleider Marcel Kamminga is inmiddels begonnen op drie plekken met de uitvoering. “We zijn gestart op de twee grootste locaties: sluiscomplex Hansweert en de Kreekraksluizen. Daarnaast zijn we volop bezig in de Vluchthaven Tholen. Deze brede aanpak zorgt voor heel wat uitdagingen en is een grote puzzel die gelegd moet worden. We hebben namelijk te maken met de diverse seizoenen (recreatie-, broed, stormseizoen enz.), contracteisen, omgevingszaken en scheepvaartmaatregelen. Gedurende de gehele uitvoeringsperiode zullen we steeds op meerdere objecten tegelijk bezig zijn.

Ondanks dat met de twee grootste locaties is begonnen, wordt het project uitgevoerd met zo min mogelijk hinder voor de omgeving en het vaarwegverkeer. Marcel: “We zorgen in overleg met de vaarwegbeheerders dat er altijd voldoende afmeercapaciteit is bij de sluizen en dat de doorvaart zo min mogelijk gehinderd wordt. Daarom werken we bijvoorbeeld niet tegelijk aan de wachtplaatsen en remmingwerken op Hansweert en Kreekrak. En zijn we op Hansweert bezig met een wachtplaats, dan werken we op Kreekrak daar niet aan, maar werken we aan de rem- mingwerken. Ook nemen we bij de wachtplaatsen van Hansweert maar maximaal 25% van een wachtplaats buiten gebruik, zodat de rest in gebruik kan blijven bij het vaarwegverkeer".

Ook de veiligheid wordt niet uit het oog verloren. “Het weghalen van het remming- werk bij de sluiskolk doen we in een stremming op een maandag of op een zaterdag, als het minder druk is. Daarnaast plaatsen we tijdelijke remmingwerken van 50 meter voor de kolk, waardoor we zorgen dat scheepvaart een veilige geleiding de sluis in heeft,” aldus Marcel.

Meer nieuws

Alle nieuwsberichten

More than just a contractor

Meer disciplines. Meer middelen. Projecten aanvliegen van plan tot oplevering, met eigen mensen en materieel. Dat is De Klerk. Waterbouw én staalconstructie. Door deze combinatie voelen we ons zeker. Simpelweg omdat we dan de beste controle hebben over uw belang. Het maakt ons tot een partner waar u meer aan heeft dan een ‘gewone aannemer’.

Lees verder
Sluiten