De Klerk Waterbouw tekent voor Kade Het Nieuwe Werk

donderdag 11 mei 2023

Na een succesvolle Europese aanbesteding, uitgeschreven door opdrachtgever Port of Den Helder, is het project renovatie “Kade Het Nieuwe Werk” toegekend aan De Klerk Waterbouw.

Deel dit bericht

De gebruikers van de haven hebben optimale en veilige voorzieningen en kades nodig. Port of Den Helder zet zich daarom permanent in voor een goed onderhouden havengebied, waarbij zo goed mogelijk wordt rekening gehouden met de wijzigingen in gebruikerseisen zoals bijvoorbeeld grotere schepen, met meer diepgang. Na de renovatie van de Zeedoksluis, de Van Kinsbergenbrug en de Oostoeverbrug is het nu zaak om deze kade aan te pakken.

De kade “Het Nieuwe Werk” is gelegen in het zuidelijkste deel van de zeehaven, direct nabij de Koopvaardersschutsluis. De kade is dringend toe aan vervanging, vanwege de slechte staat van de kadeconstructie. De Kade Het Nieuwe Werk heeft momenteel een operationele functie in de haven voor het afmeren van schepen van de visserij en offshore.

3 - 2017-09 Kade Het Nieuwe Werk [cropped] - FF86100

De werkzaamheden zullen na de zomer van start gaan. De renovatie zal gefaseerd worden uitgevoerd, zodat de kaderuimte deels beschikbaar blijft, met zo min mogelijk impact op de operatie van de haven. De betrokken gebruikers van het terrein en andere belanghebbenden worden separaat geïnformeerd over de details rondom de planning en werkzaamheden. Naar verwachting zal het werk eind 2024 worden opgeleverd.

De renovatie van Kade Het Nieuwe Werk is van groot belang voor de huidige operatie van Port of Den Helder, maar zal ook de eerste stap zijn in de uitvoering van het Maritiem Cluster, omdat in het ontwerp van de kadewand reeds rekening is gehouden met een vaarwegdiepte van 9 meter voor de toekomstige inrichting van het havengebied. Voor deze op de toekomstgerichte ontwerpeis zijn gelden uit de Regio en de Provincie Noord-Holland toegekend.

1 - de mensen met de kade rechts

Van links naar recht: Jacoba Boldereij (Directeur Port of Den Helder), Henry Schaap (Operationeel Directeur De Klerk), Kees Turnhout (Hoofd infra en ruimte PoDH), Edwin Sebregts (Projectleider De Klerk), Nick Maarse (Projectleider Port of Den Helder).

Bron & foto’s: Port of Den Helder

Meer nieuws

Alle nieuwsberichten

More than just a contractor

Meer disciplines. Meer middelen. Projecten aanvliegen van plan tot oplevering, met eigen mensen en materieel. Dat is De Klerk. Waterbouw én staalconstructie. Door deze combinatie voelen we ons zeker. Simpelweg omdat we dan de beste controle hebben over uw belang. Het maakt ons tot een partner waar u meer aan heeft dan een ‘gewone aannemer’.

Lees verder
Sluiten