Baggerwerk Zandkreekgeul

In opdracht van Rijkswaterstaat Zee en Delta heeft De Klerk Waterbouw in oktober en november 2021 baggerwerkzaamheden uitgevoerd ter plaatse van de Zandkreekgeul.

Delen

In de Zandkreekgeul, ten oosten van de Zandkreeksluis, is circa 130.000 m3 gebaggerd om de vaargeul weer terug op diepte te brengen voor de scheepvaart. De baggerwerkzaamheden zijn met een sleephopperzuiger uitgevoerd, met daarbij assistentie van De Klerk’s kraanponton Donge | Liebherr R956 en enkele externe kraanschepen. De voortgang van de baggerwerkzaamheden is gemonitord met surveyvaartuig Spui. De vrijgekomen baggerspecie is elders in de Oosterschelde verspreidt. Er is met het ingezette materieel en door het gebruik van biodiesel een CO2-emissiereductie van 30% gerealiseerd.

De werkzaamheden zijn goed verlopen en binnen de verwachte tijd voltooid. Hiermee is de vaarweg weer geheel terug op diepte en is de toegang naar het Veerse Meer vanaf de Oosterschelde weer goed bevaarbaar.

ZK-001
ZK-002
ZK-003
ZK-004
ZK-005
ZK-006
ZK-007
ZK-008
ZK-009
ZK-010
ZK-011

Gerelateerde projecten

Alle waterbouw projecten

More than just a contractor

Meer disciplines. Meer middelen. Projecten aanvliegen van plan tot oplevering, met eigen mensen en materieel. Dat is De Klerk. Waterbouw én staalconstructie. Door deze combinatie voelen we ons zeker. Simpelweg omdat we dan de beste controle hebben over uw belang. Het maakt ons tot een partner waar u meer aan heeft dan een ‘gewone aannemer’.

Lees verder
Sluiten