Boord-Boord Overslagfaciliteiten Mercuriushaven Amsterdam

In opdracht van Havenbedrijf Amsterdam en onder directievoering van Arcadis, voert De Klerk Waterbouw werkzaamheden uit aan de boord-boord overslagfaciliteiten in de Mercuriushaven te Amsterdam. Deze werkzaamheden starten begin september en duren tot eind oktober 2022.

Delen

In de Mercuriushaven zijn twee locaties voor boord-boord overslag gesitueerd. De overslagfaciliteiten bestaan momenteel uit boeien waar schepen aan kunnen afmeren en goederen kunnen overslaan. Havenbedrijf Amsterdam wil deze boeien vervangen door een palenrij met geleidewerk, waardoor een grotere range aan schepen gebruik kan maken van de boord-boord overslagfaciliteiten.

In grote lijnen worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

Week 36: Voorbereidende werkzaamheden

 • Aanvoer van het materieel.
 • Plaatsen van de tijdelijke boeien voor het markeren van het werkgebied.
 • Plaatsen scheepvaartborden.
3D - Fase 1

Week 37 en 38: Aanbrengen palen

Er dienen in totaal 11 palen aangebracht te worden. Dit vindt vanaf het water plaats met een heischip en trilblok. De volgende palen worden aangebracht:

 • 7 fenderpalen, bestaande uit stalen buispalen met een diameter van 1,92 m, een lengte tot 34,3 m en een gewicht van circa 45 ton. De palen worden tot onder de waterlijn aangebracht.
 • 4 trospalen, bestaande uit stalen buispalen met een diameter van 2,30 m, een lengte tot 38,2 m en een gewicht van circa 72 ton.
3D - Fase 2

Week 38: Verwijderen van de bestaande afmeervoorziening

De bestaande afmeervoorzieningen dienen te worden verwijderd.

 • De meerboeien en bijhorende kettingen worden gedemonteerd en uit het water gehaald.
 • Er worden twee ankerpalen en een paraplu-anker verwijderd. Deze staat net boven de bodem, dus onder water, en worden met het hijsschip verwijderd.
3D - Fase 3

Week 37 t/m 42: Aanbrengen en afbouwen paalkoppen

Op de buispalen worden paalkoppen met diverse afmeervoorzieningen geplaatst. De volgende stappen worden per paal doorlopen:

 • Aanbrengen van een laskuip. Hiermee wordt er ter plaatse van de koppeling van de paalkop op de buispaal een droge werkplek gecreëerd;
 • Plaatsen van de paalkop met een hijs- en werkschip;
 • Lassen van de paalkop op de buispaal;
 • Herstellen van de conservering t.p.v. de koppeling van de paalkop op de buispaal;
 • Verwijderen van de laskuip;
 • Hierna worden de voorzieningen op de paalkop aangebracht waaronder: verlichting, leuningwerk, fenderschotten, roosters en ladders.
3D - Fase 5

Week 39 tot uiterlijk week 43: Aanbrengen en afbouwen geleidewerk

Tussen de fenderpalen worden 6 geleidewerken aangebracht. Dit zijn drijvende afmeerremmingen van circa 38 m lang en een gewicht van circa 82 ton. Op de drijflichamen zijn enkele voorzieningen aangebracht waaronder: bordessen, leuningen, bolders en ladders. Daarnaast is het drijflichaam aan 1 zijde voorzien van een 2 meter hoog kunststof wrijfschot.

 • De drijflichamen worden met het hijsschip, geassisteerd door werkschip, tussen de palen gehesen/gedreven.
 • Hierna worden de resterende voorzieningen aangebracht.
Nieuwe situatie
3D - Fase 1
3D - Fase 3
3D - Fase 2
3D - Fase 5
Ondergrond_Scene 3
3D - Fase 4
Ondergrond_Scene 5

Opdrachtgever:

Logo Havenbedrijf Amsterdam

Aannemer:

De Klerk_Waterbouw_LC

Ontwerp en Directievoering:

Arcadis logo

EU

NL Medegefinancierd door de Europese Unie_POS

Gerelateerde projecten

Alle waterbouw projecten

More than just a contractor

Meer disciplines. Meer middelen. Projecten aanvliegen van plan tot oplevering, met eigen mensen en materieel. Dat is De Klerk. Waterbouw én staalconstructie. Door deze combinatie voelen we ons zeker. Simpelweg omdat we dan de beste controle hebben over uw belang. Het maakt ons tot een partner waar u meer aan heeft dan een ‘gewone aannemer’.

Lees verder
Sluiten