Boord-Boord Overslagfaciliteiten Mercuriushaven Amsterdam

In opdracht van Port of Amsterdam en onder directievoering van Arcadis vervangt De Klerk de twee boord-boord overslagvoorzieningen in de Mercuriushaven. De werkzaamheden zijn in 2 fases verdeeld. Fase 1 betreft de noordelijke afmeerlocatie en is in het najaar van 2022 reeds gerealiseerd. Fase 2 betreffende de zuidelijke afmeerlocatie zal in het najaar van 2023 worden uitgevoerd.

Delen

In de Mercuriushaven zijn twee locaties voor boord-boord overslag gesitueerd. De overslagfaciliteiten bestonden uit boeien waar schepen aan kunnen afmeren en goederen kunnen overslaan. Havenbedrijf Amsterdam wil deze boeien vervangen door een palenrij met geleidewerk, waardoor een grotere range aan schepen gebruik kan maken van de boord-boord overslagfaciliteiten.

Realisatie fase 2 zuidelijke afmeervoorziening

De realisatie van de zuidelijke afmeervoorziening staat op het punt van beginnen. Deze voorziening is in grote lijnen gelijk aan de noordelijke afmeervoorziening. De zuidelijke voorziening is met 5 (i.p.v. 6) drijflichamen en 6 (i.p.v. 7) fenderpalen korter dan de noordelijke voorziening. De uitvoering is vanaf eind september tot begin november 2023 gepland.

In grote lijnen worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

Week 38 en 39: Voorbereidende werkzaamheden

 • Aanvoer van het materieel.
 • Plaatsen van de tijdelijke boeien voor het markeren van het werkgebied.
 • Plaatsen scheepvaartborden.
3D - Fase 1

Week 39 en 40: Aanbrengen palen

Er dienen in totaal 10 palen aangebracht te worden. Dit vindt vanaf het water plaats met een heischip en trilblok. De volgende palen worden aangebracht:

 • 6 fenderpalen, bestaande uit stalen buispalen met een diameter van 1,92 m, een lengte tot 34,3 m en een gewicht van circa 45 ton. De palen worden tot onder de waterlijn aangebracht.
 • 4 trospalen, bestaande uit stalen buispalen met een diameter van 2,30 m, een lengte tot 38,2 m en een gewicht van circa 72 ton.
3D - Fase 2

Week 40: Verwijderen van de bestaande afmeervoorziening

De bestaande afmeervoorzieningen dienen te worden verwijderd.

 • De meerboeien en bijhorende kettingen worden gedemonteerd en uit het water gehaald.
 • Er worden drie ankerpalen verwijderd. Deze staan net boven de bodem, dus onder water. Ze worden met het heischip en trilblok en hulp van een duikteam verwijderd.
3D - Fase 3

Week 39 t/m 43: Aanbrengen en afbouwen paalkoppen

Op de buispalen worden paalkoppen met diverse afmeervoorzieningen geplaatst. De volgende stappen worden per paal doorlopen:

 • Aanbrengen van een laskuip. Hiermee wordt er ter plaatse van de koppeling van de paalkop op de buispaal een droge werkplek gecreëerd;
 • Plaatsen van de paalkop met een hijs- en werkschip;
 • Lassen van de paalkop op de buispaal;
 • Herstellen van de conservering t.p.v. de koppeling van de paalkop op de buispaal;
 • Verwijderen van de laskuip;
 • Hierna worden de voorzieningen op de paalkop aangebracht waaronder: verlichting, leuningwerk, fenderschotten, roosters en ladders.
3D - Fase 5

Week 41 tot uiterlijk week 43: Aanbrengen en afbouwen geleidewerk

Tussen de fenderpalen worden 5 geleidewerken aangebracht. Dit zijn drijvende afmeerremmingen van circa 38 m lang en een gewicht van circa 82 ton. Op de drijflichamen zijn enkele voorzieningen aangebracht waaronder: bordessen, leuningen, bolders en ladders. Daarnaast is het drijflichaam aan 1 zijde voorzien van een 2 meter hoog kunststof wrijfschot.

 • De drijflichamen worden met het hijsschip, geassisteerd door werkschip, tussen de palen gehesen/gedreven.
 • Hierna worden de resterende voorzieningen aangebracht.
Nieuwe situatie

Een terugblik op de realisatie van Fase 1, noordelijke afmeervoorziening:

De werkzaamheden voor Fase 1 zijn in het najaar van 2022 afgerond en opgeleverd. Hiervoor zijn drie ankerpalen verwijderd en zijn er zeven fenderpalen geplaatst met een lengte tot aan 34 meter en een gewicht van 45 ton. Tussen de fenderpalen zijn drijvende remmingwerken geplaatst van circa 38 meter lang en een gewicht van zo’n 82 ton. De overslaglocatie wordt gecompleteerd met vier trospalen die een diameter van 2300mm, een lengte van 38 meter en een gewicht van 72 ton hebben.

MCH-01

“Wat dit werk vooral uitdagend maakte was het zware heiwerk in combinatie met de tolerantie-eisen. De nieuwe fenderpalen moesten zo’n anderhalve meter onder de waterlijn worden geplaatst. Plaatsbepaling wordt dan heel moeilijk, de surveyor ‘ziet’ de paal immers niet meer en kan hem daardoor ook niet inmeten. Hiervoor hebben we een speciale constructie gefabriceerd die over de buispaal is aangebracht. Dit frame stak boven water uit en was voorzien van een spiegel die de surveyor kon inmeten. Dit heeft goed gewerkt want alle drijvende remmingwerken pasten er tussen,” vertelt projectleider Edwin Sebregts.

De palen werden allen voorzien van paalkoppen. Omdat de palen tot onder de waterlijn geplaatst werden, moesten de paalkoppen dus onder water worden vastgelast. Om dit veilig uit te voeren heeft De Klerk haar bestaande laskuipen geïnnoveerd.

“Het onder water bevestigen van de laskuipen werd voorheen altijd met duikers uitgevoerd. Dit is een potentieel onveilige situatie. Om dit te voorkomen hebben wij op de palen voorzieningen aangebracht en de laskuip scharnierend gemaakt, waardoor de kuipen zonder duikers geplaatst konden worden,” legt Edwin uit.

Om de overslaglocatie zo snel als mogelijk weer in bedrijf te hebben, had het Havenbedrijf bij de uitvraag opgenomen dat zij de doorlooptijd op locatie zo kort als mogelijk wilde houden. In de EMVI-beloften had De Klerk daarom opgenomen dat zij het werk in zes in plaats van negen weken zouden uitvoeren.

Edwin: “Dat is ook gelukt, we hebben het project netjes op tijd afgerond. Het is dat in de huidige markt levertijden soms uitlopen, maar anders hadden we nog wel een week eerder kunnen opleveren.”

MCH-02

Remco Barkhuis van Port of Amsterdam heeft het project van start tender tot aan oplevering begeleidt. “In de aanbesteding hadden wij de eis opgenomen dat voor de kritische activiteiten, zoals het zware heiwerk, dit met eigen materieel moest worden uitgevoerd. Met De Klerk hadden we een partij die vrijwel alles in eigen beheer heeft uitgevoerd. Hierdoor waren er geen onderaannemers nodig en kon er snel geschakeld worden. Dit was super. Ook het constructieve meedenken was zeer positief. Doordat De Klerk over een staalconstructiebedrijf beschikt, konden kleine ontwerpaanpassingen direct worden uitgevoerd zonder dat hiervoor weer met derden overlegd moest worden.”

“Al met al ben ik er trots op dat we samen iets moois hebben neergezet,” zo sluit Remco Barkhuis af.

MCH-05
MCHVN-01
MCHVN-02
MCHVN-03
MCHVN-04
MCHVN-05
MCHVN-06
MCH-009
MCH-014
MCH-026
MCH-032
MCH-01
MCH-02
MCH-03
MCH-04
MCH-05
MCH-06

Opdrachtgever:

Logo Havenbedrijf Amsterdam

Aannemer:

De Klerk_Waterbouw_LC

Ontwerp en Directievoering:

Arcadis logo

EU

NL Medegefinancierd door de Europese Unie_POS

Gerelateerde projecten

Alle waterbouw projecten

More than just a contractor

Meer disciplines. Meer middelen. Projecten aanvliegen van plan tot oplevering, met eigen mensen en materieel. Dat is De Klerk. Waterbouw én staalconstructie. Door deze combinatie voelen we ons zeker. Simpelweg omdat we dan de beste controle hebben over uw belang. Het maakt ons tot een partner waar u meer aan heeft dan een ‘gewone aannemer’.

Lees verder
Sluiten