Boord-Boord Overslagfaciliteiten Mercuriushaven Amsterdam

In opdracht van Port of Amsterdam en onder directievoering van Arcadis vervangt De Klerk de twee boord-boord overslagvoorzieningen in de Mercuriushaven. De werkzaamheden zijn in 2 fases verdeeld. Fase 1 betreft de noordelijke afmeerlocatie en is in het najaar van 2022 reeds gerealiseerd. Fase 2 betreffende de zuidelijke afmeerlocatie zal in het najaar van 2023 worden uitgevoerd.

Delen

Werkzaamheden Fase 1, noordelijke afmeervoorziening:

De werkzaamheden voor Fase 1 zijn inmiddels afgerond en opgeleverd. Hiervoor zijn drie ankerpalen verwijderd en zijn er zeven fenderpalen geplaatst met een lengte tot aan 34 meter en een gewicht van 45 ton. Tussen de fenderpalen zijn drijvende remmingwerken geplaatst van circa 38 meter lang en een gewicht van zo’n 82 ton. De overslaglocatie wordt gecompleteerd met vier trospalen die een diameter van 2300mm, een lengte van 38 meter en een gewicht van 72 ton hebben.

MCH-01

“Wat dit werk vooral uitdagend maakte was het zware heiwerk in combinatie met de tolerantie-eisen. De nieuwe fenderpalen moesten zo’n anderhalve meter onder de waterlijn worden geplaatst. Plaatsbepaling wordt dan heel moeilijk, de surveyor ‘ziet’ de paal immers niet meer en kan hem daardoor ook niet inmeten. Hiervoor hebben we een speciale constructie gefabriceerd die over de buispaal is aangebracht. Dit frame stak boven water uit en was voorzien van een spiegel die de surveyor kon inmeten. Dit heeft goed gewerkt want alle drijvende remmingwerken pasten er tussen,” vertelt projectleider Edwin Sebregts.

De palen werden allen voorzien van paalkoppen. Omdat de palen tot onder de waterlijn geplaatst werden, moesten de paalkoppen dus onder water worden vastgelast. Om dit veilig uit te voeren heeft De Klerk haar bestaande laskuipen geïnnoveerd.

“Het onder water bevestigen van de laskuipen werd voorheen altijd met duikers uitgevoerd. Dit is een potentieel onveilige situatie. Om dit te voorkomen hebben wij op de palen voorzieningen aangebracht en de laskuip scharnierend gemaakt, waardoor de kuipen zonder duikers geplaatst konden worden,” legt Edwin uit.

Om de overslaglocatie zo snel als mogelijk weer in bedrijf te hebben, had het Havenbedrijf bij de uitvraag opgenomen dat zij de doorlooptijd op locatie zo kort als mogelijk wilde houden. In de EMVI-beloften had De Klerk daarom opgenomen dat zij het werk in zes in plaats van negen weken zouden uitvoeren.

Edwin: “Dat is ook gelukt, we hebben het project netjes op tijd afgerond. Het is dat in de huidige markt levertijden soms uitlopen, maar anders hadden we nog wel een week eerder kunnen opleveren.”

MCH-02

Remco Barkhuis van Port of Amsterdam heeft het project van start tender tot aan oplevering begeleidt. “In de aanbesteding hadden wij de eis opgenomen dat voor de kritische activiteiten, zoals het zware heiwerk, dit met eigen materieel moest worden uitgevoerd. Met De Klerk hadden we een partij die vrijwel alles in eigen beheer heeft uitgevoerd. Hierdoor waren er geen onderaannemers nodig en kon er snel geschakeld worden. Dit was super. Ook het constructieve meedenken was zeer positief. Doordat De Klerk over een staalconstructiebedrijf beschikt, konden kleine ontwerpaanpassingen direct worden uitgevoerd zonder dat hiervoor weer met derden overlegd moest worden.”

“Al met al ben ik er trots op dat we samen iets moois hebben neergezet,” zo sluit Remco Barkhuis af.

MCH-05

Werkzaamheden Fase 2, zuidelijke afmeervoorziening

De voorbereidingen voor de realisatie van de zuidelijke afmeervoorziening zijn inmiddels opgestart. Deze voorziening is in grote lijnen gelijk aan de noordelijke afmeervoorziening. De voorziening is met 5 (i.p.v. 6) drijflichamen en 6 (i.p.v. 7) fenderpalen wel wat korter dan de noordelijke voorziening.

De uitvoering is vanaf eind september tot begin november 2023 gepland.

Enkele weken voor aanvang zal op deze website aanvullende informatie over de werkzaamheden worden vermeld.

MCHVN-01
MCHVN-02
MCHVN-03
MCHVN-04
MCHVN-05
MCHVN-06
MCH-009
MCH-014
MCH-026
MCH-032
MCH-01
MCH-02
MCH-03
MCH-04
MCH-05
MCH-06

Opdrachtgever:

Logo Havenbedrijf Amsterdam

Aannemer:

De Klerk_Waterbouw_LC

Ontwerp en Directievoering:

Arcadis logo

EU

NL Medegefinancierd door de Europese Unie_POS

Gerelateerde projecten

Alle waterbouw projecten

More than just a contractor

Meer disciplines. Meer middelen. Projecten aanvliegen van plan tot oplevering, met eigen mensen en materieel. Dat is De Klerk. Waterbouw én staalconstructie. Door deze combinatie voelen we ons zeker. Simpelweg omdat we dan de beste controle hebben over uw belang. Het maakt ons tot een partner waar u meer aan heeft dan een ‘gewone aannemer’.

Lees verder
Sluiten