Loopbruggen Borssele Steiger Zeeland Refinery

Met het vervangen van vier loopbruggen, het vernieuwen van drie fenderschotten en nog diverse bijkomende werkzaamheden, heeft De Klerk Waterbouw er voor gezorgd dat de Borssele steiger van Zeeland Refinery de komende 30 à 40 jaar weer veilig en functioneel kan worden gebruikt.

Delen

De nieuwe loopbruggen en fenderschotten zijn gemaakt door De Klerk Staalconstructie, waarna ze bij DCS in Moerdijk werden geconserveerd. In verband met de grote lengte (circa 60 m) zijn de bruggen als 2 lossen delen van 30 meter geconstrueerd en pas na het conserveren aaneen samengesteld. Hierna zijn de bruggen in Moerdijk geassembleerd door het aanbrengen van de roosters, leuningen en lichtmasten, waarna de volledig aangeklede bruggen op transport kon naar Borssele.

Behalve de lengte van de bruggen waren en nog een aantal uitdagingen bij het plaatsen van de bruggen en de schotten. De Borssele steiger ligt aan de Westerschelde op een locatie waar het erg diep is, veel stroming staat en het fors kan waaien. Daar komt bij dat de steiger slechts een beperkte tijd buiten dienst was en er dus voor de montage niet veel tijd beschikbaar was. Passing van de bruggen en fenderschotten was daarom van groot belang. Om dit te vooraf te borgen is de bestaande situatie in de voorbereidingsfase volledig 3D ingemeten (pointcloud). Dit heeft er toe geleidt dat montage uiteindelijk erg voorspoedig is verlopen. Binnen enkele dagen waren de oude bruggen en schotten verwisseld voor de nieuwe.

Eric Höhner, projectleider van Zeeland Refinery beaamt het goede verloop van het project: “De Klerk was ruim binnen de geplande tijd in de onderhoudsstop klaar”. Höhner vervolgt: “Ik was sowieso erg tevreden over het soepele verloop van het project. We hebben praktisch geen discussies gehad, alle communicatie verliep open en opbouwend. Het hele werk is in goede harmonie uitgevoerd”.

ZR-01
ZR-02
ZR-03
ZR-04
ZR-05
ZR-06
ZR-07
ZR-08
ZR-09
ZR-10
ZR-11
ZR-12
ZR-13

Gerelateerde projecten

Alle waterbouw projecten

More than just a contractor

Meer disciplines. Meer middelen. Projecten aanvliegen van plan tot oplevering, met eigen mensen en materieel. Dat is De Klerk. Waterbouw én staalconstructie. Door deze combinatie voelen we ons zeker. Simpelweg omdat we dan de beste controle hebben over uw belang. Het maakt ons tot een partner waar u meer aan heeft dan een ‘gewone aannemer’.

Lees verder
Sluiten