Oeverbescherming Amsterdam

In opdracht van Havenbedrijf Amsterdam hebben we de oeverbescherming van de Usselincxhaven en Carel Reynierszhaven verbeterd met ons kraanschip Volkerak.

Delen

Het werk bestond in hoofdzaak uit:

  • Talud profileren
  • Leveren en aanbrengen van kraagstukken en bestorting
  • Het continu peilen van de bodem middels eigen varende drone (Z-boot Singlebeam)

Dit alles over een oppervlakte van 9.500 m2 met een verwerking van 6.500 ton stortsteen.

De bedrijfsvoering, met inachtname van ter locatie geldende regelgeving, van belanghebbende Eurotank Terminal Amsterdam is tijdens de werkzaamheden niet verstoord. Waarmee de uitvoering van het project door een goede samenwerking naar uiterste tevredenheid van alle stakeholders is verlopen.

Gerelateerde projecten

Alle waterbouw projecten
Lees verder
Sluiten