Renovatie Nassaukade Rotterdam

Van april 2019 t/m maart 2020 heeft De Klerk Waterbouw, in opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam (HbR), renovatiewerkzaamheden uitgevoerd aan de Nassaukade te Rotterdam ter hoogte van het iconische gebouw ‘de Brug’ van Unilever.

Delen

Het doel van het project was de constructieve land-water-scheiding van de 70 jaar oude Nassaukade te verstevigen met het aanbrengen van een nieuwe glooiing tegen de bestaande stalen damwand.

Een belangrijk aandachtspunt gedurende dit project was een goede afstemming en integrale samenwerking met de nevenaannemers op -en de eigenaren van- het naastliggende terrein van Upfield/Unilever. In de stalen damwand waren een viertal uitlaatwerken aanwezig, met achter een stalen aanvaarbescherming een aantal pompinstallaties, die verplaatst moesten worden alvorens werkzaamheden aan de glooiing uitgevoerd konden worden. Deze uitlaten zijn van essentieel belang voor het proces van Upfield/Unilever. Het was van belang dat de pompinstallaties zo kort mogelijk buiten gebruik zouden zijn en geen hinder zouden ondervinden van de bagger-, kust- en oeverwerkzaamheden. Dit vergde een nauwe samenwerking en een integrale aanpak om raakvlakken af te stemmen in een gezamenlijke planning. Zodat alle partijen zo efficiënt mogelijk konden werken zonder het bedrijfsproces van Upfield/Unilever te veel te hinderen.

Middels ca. 30.000 ton waterbouwsteen 0/40mm zijn op drie niveaus dammen aangebracht tot aan de platberm. De ruimte achter elk damniveau is aangevuld tot aan de bovenkant, waarna de volgende dam gebouwd kon worden. In totaal is 7.000 m3 zand aangebracht. Over de dammen zijn zinkstukken aangebracht die afgestort zijn met ca. 7.500 ton breuksteen 10/60kg. Het laatste deel van de werkzaamheden bestond uit het aanbrengen van het bovenste talud van de glooiing. Dit deel is voorzien van Basalton blokken welke ingevoegd zijn met Basaniet. Tijdens het opbouwen van het talud zijn bestaande doorvoeren in de damwand verlengd, zijn er nieuwe fundatiepalen aangebracht voor de pompinstallaties en is de stalen aanvaarbescherming voor de pompinstallaties weer teruggeplaatst.

NSK-01
NSK-02
NSK-03
NSK-04
NSK-05
NSK-06
NSK-07
NSK-08
NSK-09
NSK-10
NSK-12
NSK-13
NSK-14
NSK-15

Gerelateerde projecten

Alle waterbouw projecten

More than just a contractor

Meer disciplines. Meer middelen. Projecten aanvliegen van plan tot oplevering, met eigen mensen en materieel. Dat is De Klerk. Waterbouw én staalconstructie. Door deze combinatie voelen we ons zeker. Simpelweg omdat we dan de beste controle hebben over uw belang. Het maakt ons tot een partner waar u meer aan heeft dan een ‘gewone aannemer’.

Lees verder
Sluiten