Verlengen Vingerpier Afrikahaven

Onlangs realiseerde De Klerk de verlenging van een Vingerpier voor Vopak in de Amsterdamse Afrikahaven in opdracht van het Havenbedrijf Amsterdam.

Delen

De verlenging van de vingerpier hield in, het ontwerpen, samenstellen, schooperen en conserveren van acht stalen leidingbruggen van circa 40 meter lang per stuk inclusief paal- en betonfundaties en het realiseren van een betonnen platform van 32x18 meter. Dit alles om de op- en overslagactiviteiten van Vopak naar de zeeschepen te vergroten. Daarnaast zijn de bruggen ook voorzien van een betonnen rijdek, zodat het platform middels voertuigen bereikbaar is. Rondom de verlengde vingerpier zijn tevens zeventien stuks afmeerpalen gerealiseerd, zodat de schepen veilig kunnen afmeren. De Klerk’s projectleider Edwin Sebregts spreekt over een snelle bouwtijd (13 weken). "Het spannende aan dit project was dat heel veel producten binnen een kort tijdsbestek op tijd op het werk moesten zijn. Dit vergde een intensieve afstemming met alle leveranciers en onderaannemers". Een tweede uitdaging was om binnen een tijdsvenster van veertien dagen ongeveer de helft van het werk op locatie te realiseren. Dit tijdsvenster is noodzakelijk geweest, omdat de werkzaamheden binnen het invloedsgebied van de operaties van Vopak plaatsvonden. Dankzij de buitengewone inspanning van De Klerk’s mensen is er zelfs twee dagen ingelopen op dit strakke tijdsvenster. Binnen het project heeft de opdrachtgever en gebruiker ook gekozen om de leidingen voor de uitbreiding vooraf in te bouwen in plaats van op de bouwlocatie. Een slimme zet, om zodoende kostbare bouwtijd op locatie te beperken. Deze werkzaamheden zijn door Vopak uitbesteed aan derden maar De Klerk had de verantwoordelijkheid om een terrein ter beschikking te stellen en dit te coördineren."

011
001
002
001-1
002-1
003
004
005
006
009
007
008
010

Ron Oomkes, projectmanager Netherlands, van Vopak Amsterdam: "Voor ons is de veiligheid van onze medewerkers en onze toeleveranciers heel belangrijk. Die terminal is de hele dag een drukte van belang met in- en uitgaande binnenvaart- en zeeschepen. Wij zochten een partner die in die drukte kan opereren. Ik mag wel zeggen dat De Klerk haar werkzaamheden heel goed gecoördineerd had. Hun werk had geen invloed op onze dagelijkse werkzaamheden. Rond de helft van de vingerpier is het altijd zo druk dat we in dat gedeelte twee weken alles stilgelegd hebben. Door een hele goede voorbereiding van De Klerk, zowel qua engineering als qua uitvoering, is dat precies gelukt. Als je kijkt hoe strak die vingerpier is afgewerkt en over 300 meter niets oploopt verdiend dat een dikke 9. Dat mag als opdrachtgever best gezegd worden."

Bart Visser projectmanager van het Havenbedrijf Amsterdam: "Wij juichen van harte toe dat Vopak als één van de grootste terminals haar activiteiten intensiveert. Het belang van natte bulk voor onze haven is groot. Dit draagt bij aan een efficiënter opereren van het havenbedrijf. Vanaf dag één hadden wij aan De Klerk een proactieve partner die technisch en mentaal alles in het werk stelde om voor de stremming klaar te zijn. Ze hebben daar gewoon een goed stel techneuten die weten wat ze kunnen."


Onderstaand een video vanuit Vopak Amsterdam over het gehele STUW project, waar de verlenging van de vingerpier een belangrijk onderdeel van is.

Gerelateerde projecten

Alle waterbouw projecten

More than just a contractor

Meer disciplines. Meer middelen. Projecten aanvliegen van plan tot oplevering, met eigen mensen en materieel. Dat is De Klerk. Waterbouw én staalconstructie. Door deze combinatie voelen we ons zeker. Simpelweg omdat we dan de beste controle hebben over uw belang. Het maakt ons tot een partner waar u meer aan heeft dan een ‘gewone aannemer’.

Lees verder
Sluiten